Členovia

posted in: O nás | 0

1

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

3

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

4

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

5

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)

6

Ministerstvo hospodárstva SR

7

IT Asociácia Slovenska (ITAS)

8

Univerzita Komenského v Bratislave

9

Slovenská technická univerzita v Bratislave

10

Žilinská univerzita v Žiline

11

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

12

CISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.

13

Microsoft Česká republika a Slovensko

14

Soitron, s.r.o.

15

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

16

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)

17

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

18

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

19

Technická univerzita v Košiciach

20

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

21

T-Systems Slovakia, s.r.o.

22

Seges s.r.o.

23

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia)

24

SimpleCell Networks Slovakia

25

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

26

Itera Slovakia, organizačná zložka

27

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

28

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

29

Uber Slovakia

30

Orange Slovensko

31

Datalan, a.s.

32

IT v kurze, n.o.

33

Slovenská informatická spoločnosť

34

Slovenská živnostenská komora

35

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

36

Mesto Kežmarok

37

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej Republiky

38

Slovak Telekom

39

Aliter Technologies

40

ATOS IT Solutions and Services

41

Sova Digital

42

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

43

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

44

SOŠ-T v Rožňave

45

SPŠE Košice

46

SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici

47

SOŠ v Handlovej

48

EDULAB

49

Learn2Code o.z.

50

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

51

PC Revue

52

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Od 14. februára 2019

53 itStep Bratislava sro
54 SOŠ Ostrovského v Košiciach
55 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
56 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
57 Súkromné gymnázium Banskobystrické
58 Digitálna inteligencia (oz)59 Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
60 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
61 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
62 Stredná odborná škola technická Vráble
63 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
64 Tatrabanka a.s.
65 Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
66 TREXIMA s.r.o.
67 RTVS.