Členovia

posted in: O nás | 0
1
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
5
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
6
Ministerstvo hospodárstva SR
7
IT Asociácia Slovenska (ITAS)
8
Univerzita Komenského v Bratislave
9
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10
Žilinská univerzita v Žiline
11
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
12
CISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.
13
Microsoft Česká republika a Slovensko
14
Soitron, s.r.o.
15
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
16
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)
17
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
18
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
19
Technická univerzita v Košiciach
20
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
21
T-Systems Slovakia, s.r.o.
22
Seges s.r.o.
23
Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia)
24
SimpleCell Networks Slovakia
25
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
26
Itera Slovakia, organizačná zložka
27
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
28
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
29
Uber Slovakia
30
Orange Slovensko
31
Datalan, a.s.
32
IT v kurze, n.o.
33
Slovenská informatická spoločnosť
34
Slovenská živnostenská komora
35
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
36
Mesto Kežmarok
37
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej Republiky
38
Slovak Telekom
39
Aliter Technologies
40
ATOS IT Solutions and Services
41
Sova Digital
42
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
43
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
44
SOŠ-T v Rožňave
45
SPŠE Košice
46
SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici
47
SOŠ v Handlovej
48
EDULAB
49
Learn2Code o.z.
50
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
51
PC Revue
52
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
53
itStep Bratislava s.r.o.
54
SOŠ Ostrovského v Košiciach
55
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
56
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
57
Súkromné gymnázium Banskobystrické
58
Digitálna inteligencia (oz)
59
Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
60
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
61
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
62
Stredná odborná škola technická Vráble
63
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
64
Tatrabanka a.s.
65
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
66
TREXIMA s.r.o.
67
RTVS