Členovia_Digitálnej koalície

Spoločne k lepšej, digitálnej, budúcnosti! Práve to je hlavné poslanie Digitálnej koalície, ktorá od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora a rozvoj našej krajiny.

Cieľové skupiny

Digitálna technológia/špecializácia

Kategórie

Typ organizácie