AkSen (Aktívny Senior)

AkSen – aktívny senior, o.z. je komunitná a informačná platforma, ktorá sa usiluje o aktivizáciu seniorov, ich spoločenskú integráciu a prepojenia. Zároveň sa snaží pomáhať sociálne slabším seniorom. AkSen bol založený v októbri 2009 a odvtedy aktívne pôsobí v Bratislave, Banskej Bystrici, Nových Zámkoch, Prešove a v Piešťanoch, kde má aj centrálu. Má viac ako 2400 členov na celom Slovensku. Svojim členom pripravuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity, poradenstvo a veľa športových, turistických a dovolenkových príležitostí v spoločne trávenom čase.

www.aksen.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Združenie


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined