Príklady_dobrej praxe

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Skolasajf poskytuje deťom vo veku od 3 do 16 rokov príležitosť zapojiť sa počas letných mesiacov do série kultúrnych, umeleckých a fyzických aktivít a exponátov. Ide o výzvu pre všetkých, aby spojili sily v záujme zdravého životného prostredia a spoločnosti....

Projekt umožňuje ženám vo veku od 18 do 29 rokov v sociálne zraniteľných situáciách zvýšiť svoju zamestnateľnosť, odbornú prípravu v digitálnom sektore a následne získať a rozvíjať svoje digitálne zručnosti, čím sa zmenší sociálna priepasť a predovšetkým digitálna priepasť. Technológie...

V roku 2018 bol spustený projekt Women4IT s cieľom rozvíjať digitálne kompetencie mladých žien, a tým zlepšiť ich zamestnateľnosť. Poslaním projektu je vytvárať atraktívne pracovné príležitosti pre mladých ľudí, organizovať pracovné miesta pre ženy v odvetví technológií a rozširovať partnerstvo...

Tvorivé spoločenstvá pre digitálne začlenenie (CCDI) sú prístupom na podporu digitálneho začlenenia, ktorý reaguje na potreby ľudí a ich komunít. Digitálne vylúčenie môže byť prekážkou rôznych foriem účasti, autonómie a komunikácie, čo má vplyv na uplatňovanie občianstva. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva...

V estónskych národných učebných osnovách sa kladie dôraz na rozvoj digitálnych kompetencií. Ide o jednu z ôsmich kľúčových kompetencií, na ktoré sa školy v Estónsku zameriavajú. S cieľom uľahčiť učiteľom Estónsko vytvorilo jednoduchý a jasný model digitálnych kompetencií pre študentov....

Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ? V máji...

Prečo je to osvedčený postup?Supermums umožňuje mamičkám (otcom a tým, ktorí nie sú rodičmi) rozvíjať svoju kariéru v ekosystéme Salesforce. Keďže na svete je približne 45 miliónov mamičiek a technológie sú najrýchlejšie rastúcim odvetvím, spoločnosť Supermums vidí ich potenciál v...

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre...

IT Fitness Test, ktorý vyvinula IT Asociácia Slovenska v rámci Slovenskej digitálnej národnej koalície, poskytuje používateľom bežný spôsob, ako posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností a vedomostí a porovnať svoje výsledky s výsledkami svojich kolegov. Test je dostupný na dvoch úrovniach...

Zobrazuje sa všetkých 9 výsledkov