Príklady_dobrej praxe

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Tlak na riešenie rodových rozdielov v oblastiach, ako sú STEM a IKT, je viac než len otázkou spravodlivosti alebo spravodlivosti v prístupe k priemyslu v týchto oblastiach, v ktorých dominujú muži, pričom tieto obavy môžu byť dôležité. Projekty, ktoré môžu...
I Medzinárodný magisterský program, IMVRP, zameraný na virtuálnu realitu, financovaný z programu Európskej komisie ERASMUS+, má za cieľ vytvárať nový profil profesionálov schopných skombinovať pokročilé technické výpočtové schopnosti stvorivými zručnosťami v reakcii na potreby priemyslu. Tento magisterský program preklenie priepasť...
Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu sa organizácia DigiQ rozhodla zorganizovať konferenciu (najmä) pre mladých ľudí o tom, ako ich generácia využíva digitálny priestor. Názov konferencie aj jej obsah bol zameraný na bezpečnosť v kybernetickom priestore. SID je skratka pre Safer...
Tvorivé spoločenstvá pre digitálne začlenenie (CCDI) sú prístupom na podporu digitálneho začlenenia, ktorý reaguje na potreby ľudí a ich komunít. Digitálne vylúčenie môže byť prekážkou rôznych foriem účasti, autonómie a komunikácie, čo má vplyv na uplatňovanie občianstva. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva...
Digitálna éra prináša nové výzvy a možnosti, a je dôležité, aby mladí ľudia boli pripravení na život v online svete. Program digiPEERS sa snaží osvetliť tieto nové aspekty digitálneho občianstva pre mladých vo veku 14 – 19 rokov. DigiPEERS je...
Nedostatok žien v IKT je stále veľkým problémom nielen v Európskej únii, ale aj v Slovinsku, Česku a na Slovensku. Podľa štúdie Eurostatu z roku 2021 len 19,1 % pracovníkov v oblasti IKT v EÚ sú ženy. Tento nízky trend sa prejavuje aj...
Cieľ Cieľom kódexu je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov technológie a programovanie prostredníctvom podujatí. Cieľom týchto podujatí je naučiť mladých ľudí, ako môže byť zábavné programovanie a ako môže podporovať a posilňovať inovácie...
Program podporuje SEPE, grécke združenie podnikov v oblasti informačných technológií a komunikácií, ktoré je tiež členom gréckej národnej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. V júni 2022 združenie spustilo iniciatívu na poskytovanie poradenskej podpory, teoretickej a praktickej odbornej prípravy...
V rámci indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z hodnotiacej tabuľky „Ženy v digitálnej oblasti“ 2021 vyplýva, že v špecializovaných digitálnych zručnostiach stále existujú rodové rozdiely. Len približne 19 % špecialistov na IKT a tretina absolventov v oblasti STEM v Európe...
Projekt Buď Safe Online naučí slovenské deti ako sa na internete správať bezpečne je iniciatíva spoločnosti Avast, ktorá sa zameriava na zlepšenie internetovej bezpečnosti detí. Tento projekt je zameraný na zlepšenie bezpečnosti detí v online priestore a na pomoc rodičom...
Súťaž “Festival štyroch živlov” je podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré organizuje AMAVET (Asociácia múzejných a vedeckých aktivít). Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy,...
Digitálna koalícia v spolupráci s Karolom Suchánkom, ktorý je odborník na kyberbezpečnosť, uskutočnili 50 plánovaných bezplatných prednášok a diskusií pre slovenské stredné školySpätná väzba od študentov, učiteľov a riaditeľov škôl potvrdila účinnosť prednášok, ktoré boli informatívne a zaujímavé a nevyvolávali...

Zobrazuje sa 1-12 z 36 výsledkov