Príklady_dobrej praxe

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Tlak na riešenie rodových rozdielov v oblastiach, ako sú STEM a IKT, je viac než len otázkou spravodlivosti alebo spravodlivosti v prístupe k priemyslu v týchto oblastiach, v ktorých dominujú muži, pričom tieto obavy môžu byť dôležité. Projekty, ktoré môžu objasniť faktory, ktoré ženám, najmä mladým ženám, bránia v kariére v oblasti digitálnych technológií (ako […]

...

I Medzinárodný magisterský program, IMVRP, zameraný na virtuálnu realitu, financovaný z programu Európskej komisie ERASMUS+, má za cieľ vytvárať nový profil profesionálov schopných skombinovať pokročilé technické výpočtové schopnosti stvorivými zručnosťami v reakcii na potreby priemyslu. Tento magisterský program preklenie priepasť medzi vysokoškolským vzdelaním a príslušnými potrebami pracovnej sily. Taktiež rozšíri a posilní spoluprácu s priemyslom […]

...

Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu sa organizácia DigiQ rozhodla zorganizovať konferenciu (najmä) pre mladých ľudí o tom, ako ich generácia využíva digitálny priestor. Názov konferencie aj jej obsah bol zameraný na bezpečnosť v kybernetickom priestore. SID je skratka pre Safer Internet Day (Deň bezpečného internetu), ktorý každý rok pripadá na druhý februárový utorok. V krajinách […]

...

Tvorivé spoločenstvá pre digitálne začlenenie (CCDI) sú prístupom na podporu digitálneho začlenenia, ktorý reaguje na potreby ľudí a ich komunít. Digitálne vylúčenie môže byť prekážkou rôznych foriem účasti, autonómie a komunikácie, čo má vplyv na uplatňovanie občianstva. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva si vyžadujú konkrétne opatrenia na podporu začlenenia a digitálnej gramotnosti, najmä starších ľudí, ohrozených mladých […]

...

Digitálna éra prináša nové výzvy a možnosti, a je dôležité, aby mladí ľudia boli pripravení na život v online svete. Program digiPEERS sa snaží osvetliť tieto nové aspekty digitálneho občianstva pre mladých vo veku 14 – 19 rokov. DigiPEERS je inovatívny rozvojový program, ktorý ponúka študentom príležitosť rozvíjať sa v rôznych digitálnych oblastiach, čím zlepšuje […]

...

Nedostatok žien v IKT je stále veľkým problémom nielen v Európskej únii, ale aj v Slovinsku, Česku a na Slovensku. Podľa štúdie Eurostatu z roku 2021 len 19,1 % pracovníkov v oblasti IKT v EÚ sú ženy. Tento nízky trend sa prejavuje aj v Slovinsku, kde 15 % pracovníkov v IKT sú ženy, na Slovensku s 14,9% zastúpením žein […]

...

Cieľ Cieľom kódexu je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov technológie a programovanie prostredníctvom podujatí. Cieľom týchto podujatí je naučiť mladých ľudí, ako môže byť zábavné programovanie a ako môže podporovať a posilňovať inovácie v živote. Účastníci sa dozvedia o technológiách a vplyve digitálnych technológií na každodenný život. Cieľom […]

...

Program podporuje SEPE, grécke združenie podnikov v oblasti informačných technológií a komunikácií, ktoré je tiež členom gréckej národnej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. V júni 2022 združenie spustilo iniciatívu na poskytovanie poradenskej podpory, teoretickej a praktickej odbornej prípravy a certifikačných služieb pre 1600 nezamestnaných vo veku od 25 do 29 rokov. Aby mohli účastníci […]

...

V rámci indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z hodnotiacej tabuľky „Ženy v digitálnej oblasti“ 2021 vyplýva, že v špecializovaných digitálnych zručnostiach stále existujú rodové rozdiely. Len približne 19 % špecialistov na IKT a tretina absolventov v oblasti STEM v Európe sú ženy. Digitálni priekopníci svojou odbornou prípravou orientovanou na prax poskytujú príležitosť bližšie sa oboznámiť […]

...

Projekt Buď Safe Online naučí slovenské deti ako sa na internete správať bezpečne je iniciatíva spoločnosti Avast, ktorá sa zameriava na zlepšenie internetovej bezpečnosti detí. Tento projekt je zameraný na zlepšenie bezpečnosti detí v online priestore a na pomoc rodičom a pedagógom v tom, ako naučiť deti správne používať internet. Cieľom projektu je poskytnúť detom […]

...

Súťaž „Festival štyroch živlov“ je podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré organizuje AMAVET (Asociácia múzejných a vedeckých aktivít). Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy, matematiku, fyziku, techniku a iné príbuzné oblasti. Cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o prírodovedné […]

...

Digitálna koalícia v spolupráci s Karolom Suchánkom, ktorý je odborník na kyberbezpečnosť, uskutočnili 50 plánovaných bezplatných prednášok a diskusií pre slovenské stredné školySpätná väzba od študentov, učiteľov a riaditeľov škôl potvrdila účinnosť prednášok, ktoré boli informatívne a zaujímavé a nevyvolávali pocit nudnosti u publika. Sedenia boli rozdelené do dvoch častí. Prvá, „20 krokov k kybernetickej […]

...

Zobrazuje sa 1-12 z 36 výsledkov