S odborníkom o cybersecurity – prednášky pre stredné školy

28. marca 2023

Digitálna koalícia v spolupráci s Karolom Suchánkom, ktorý je odborník na kyberbezpečnosť, uskutočnili 50 plánovaných bezplatných prednášok a diskusií pre slovenské stredné školySpätná väzba od študentov, učiteľov a riaditeľov škôl potvrdila účinnosť prednášok, ktoré boli informatívne a zaujímavé a nevyvolávali pocit nudnosti u publika.

Sedenia boli rozdelené do dvoch častí. Prvá, „20 krokov k kybernetickej bezpečnosti“, poskytla študentom a učiteľom rýchly kurz o najdôležitejších zásadách bezpečného používania digitálnych zariadení na internete, zdôrazňujúcich bežné chyby a ponúkajúcich bonusovú úlohu s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom. Druhá časť, „60 minút kybernetickej bezpečnosti“, sa zaoberala organizáciou kyberkriminality po celom svete, vrátane etického hackingu a odporúčaných postupov a aplikácií, ktoré si študenti mohli vyskúšať na svojich mobilných zariadeniach.

Vzdelávacie sedenia boli vynikajúcim spôsobom, ako zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti medzi stredoškolskými študentmi a učiteľmi. Pomohli zlepšiť znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli chrániť pred kybernetickými hrozbami. Program umožnil študentom získať odborné vedomosti o kybernetickej bezpečnosti a naučiť sa nové postupy a aplikácie, ktoré môžu použiť na svojich digitálnych zariadeniach.

Prečo je to osvedčený postup?

Poskytovanie výučby o kybernetickej bezpečnosti pre stredoškolákov a učiteľov je osvedčený postup, pretože pomáha zvyšovať povedomie o rizikách spojených s používaním internetu a digitálnych zariadení a poskytuje nástroje a rady, ako tieto riziká minimalizovať a zlepšiť bezpečnosť online.

Svetové štatistiky ukazujú, že kybernetické útoky sa stávajú čoraz bežnejšie a cieľom sa stávajú aj bežní používatelia, ktorí môžu byť ohrození strátou svojich osobných údajov, identity, peňazí alebo dokonca fyzickej bezpečnosti. Poskytovanie edukačných programov o kybernetickej bezpečnosti môže pomôcť zvýšiť povedomie o týchto rizikách a naučiť používateľov, ako sa chrániť a minimalizovať riziká spojené s používaním digitálnych zariadení a internetu.

Okrem toho, poskytovanie výučby o kybernetickej bezpečnosti stredoškolákom a učiteľom je výhodné, pretože títo ľudia často predstavujú prvý kontaktný bod, ktorý sa mladí ľudia vôbec dostanú s témou kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že sú stále viac a viac zapojení do digitálneho sveta, je veľmi dôležité, aby mali dostatočné vedomosti o kybernetickej bezpečnosti a aby vedeli, ako chrániť seba a svoje osobné údaje online.

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné
  • Pokročilý
  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Organizácia

Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať