S odborníkom o cybersecurity – prednášky pre stredné školy

28. marca 2023

Digitálna koalícia v spolupráci s Karolom Suchánkom, ktorý je odborník na kyberbezpečnosť, uskutočnili 50 plánovaných bezplatných prednášok a diskusií pre slovenské stredné školySpätná väzba od študentov, učiteľov a riaditeľov škôl potvrdila účinnosť prednášok, ktoré boli informatívne a zaujímavé a nevyvolávali pocit nudnosti u publika.

Sedenia boli rozdelené do dvoch častí. Prvá, “20 krokov k kybernetickej bezpečnosti”, poskytla študentom a učiteľom rýchly kurz o najdôležitejších zásadách bezpečného používania digitálnych zariadení na internete, zdôrazňujúcich bežné chyby a ponúkajúcich bonusovú úlohu s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom. Druhá časť, “60 minút kybernetickej bezpečnosti”, sa zaoberala organizáciou kyberkriminality po celom svete, vrátane etického hackingu a odporúčaných postupov a aplikácií, ktoré si študenti mohli vyskúšať na svojich mobilných zariadeniach.

Vzdelávacie sedenia boli vynikajúcim spôsobom, ako zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti medzi stredoškolskými študentmi a učiteľmi. Pomohli zlepšiť znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli chrániť pred kybernetickými hrozbami. Program umožnil študentom získať odborné vedomosti o kybernetickej bezpečnosti a naučiť sa nové postupy a aplikácie, ktoré môžu použiť na svojich digitálnych zariadeniach.

Prečo je to osvedčený postup?

Poskytovanie výučby o kybernetickej bezpečnosti pre stredoškolákov a učiteľov je osvedčený postup, pretože pomáha zvyšovať povedomie o rizikách spojených s používaním internetu a digitálnych zariadení a poskytuje nástroje a rady, ako tieto riziká minimalizovať a zlepšiť bezpečnosť online.

Svetové štatistiky ukazujú, že kybernetické útoky sa stávajú čoraz bežnejšie a cieľom sa stávajú aj bežní používatelia, ktorí môžu byť ohrození strátou svojich osobných údajov, identity, peňazí alebo dokonca fyzickej bezpečnosti. Poskytovanie edukačných programov o kybernetickej bezpečnosti môže pomôcť zvýšiť povedomie o týchto rizikách a naučiť používateľov, ako sa chrániť a minimalizovať riziká spojené s používaním digitálnych zariadení a internetu.

Okrem toho, poskytovanie výučby o kybernetickej bezpečnosti stredoškolákom a učiteľom je výhodné, pretože títo ľudia často predstavujú prvý kontaktný bod, ktorý sa mladí ľudia vôbec dostanú s témou kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že sú stále viac a viac zapojení do digitálneho sveta, je veľmi dôležité, aby mali dostatočné vedomosti o kybernetickej bezpečnosti a aby vedeli, ako chrániť seba a svoje osobné údaje online.

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Poskytovanie edukačných programov o kybernetickej bezpečnosti je kľúčové pre zvýšenie povedomia o rizikách spojených s kybernetickými útokmi a pre výučbu dôležitých dovedností na ochranu pred nimi. Učiť ľudí, ako rozpoznať potenciálne nebezpečné situácie, ako chrániť svoje osobné údaje a ako minimalizovať riziká pri používaní digitálnych zariadení a internetu, je krokom správnym smerom.

Vzdelávacia snaha by však nemala končiť len pri individuálnom úrovni. Je dôležité venovať pozornosť aj stredoškolákom a učiteľom, pretože tieto osoby môžu mať významný vplyv na ďalšiu generáciu. Stredoškoláci sú často na začiatku svojho putovania do digitálneho sveta, a preto je veľmi dôležité, aby mali prístup k vzdelávaniu o kybernetickej bezpečnosti. Získanie správnych znalostí a dovedností u mladých ľudí môže pomôcť vytvoriť digitálne prostredie, ktoré je bezpečné a spoľahlivé.

Učitelia zase môžu hrať kľúčovú úlohu pri prenášaní týchto znalostí na svojich žiakov. Títo pedagógovia môžu viesť diskusie o kybernetickej bezpečnosti, poskytovať praktické rady a pomáhať mladým ľuďom rozumieť dôležitosti bezpečného správania online.

V konečnom dôsledku je vzdelávanie o kybernetickej bezpečnosti spôsobom, ako sa postarať o budúcnosť a zabezpečiť, že budeme schopní využívať výhody digitálneho sveta bez zbytočných rizík. Je to investícia do osobnej a kolektívnej bezpečnosti a stability v digitálnom veku.

Start date


End date


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné
  • Pokročilý
  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Type of Funding

Verejné


Organization

Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať