Aktuality

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predstavujú bezplatnú online vzdelávaciu platformu, zameranú na zlepšovanie digitálnych zručností vybraných cieľových skupín seniorov a zamestnancov verejnej správy s názvom Digitálny klub. Tá vznikla v rámci...

Podpora mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia, zamedzenie šírenia dezinformácií v škole, zvyšovanie odolnosti členov školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií, zvyšovanie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi členmi školskej komunity či podpora participácie členov školskej komunity na tvorbe pravidiel školy a na...

Zapájaš sa pre zábavu do kvízov, ktoré testujú Tvoje znalosti v rôznych oblastiach? Vieš vďaka tomu, ako dobre poznáš slovenské hrady alebo postavy z Priateľov? Otestuj sa v tom, čo má zmysel! Zisti, ako si na tom s predpokladmi pre...

Dňa 19. septembra 2023 sa uskutočnila najväčšia predvolebná diskusia zamestnávateľského sektora s lídrami politických strán pod taktovkou Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) s názvom „Dialóg pre Slovensko – aká budúcnosť čaká našu krajinu po voľbách?“. Zástupcovia zamestnávateľov spoločne s politikmi diskutovali o kľúčových témach pre...

💻 Projekt Ukrajinský žiak bol rozšírený a teraz má každé ukrajinské dieťa vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré má na Slovensku štatút odídenca, právo zapojiť sa do projektu. 🔎 Ako sa zapojiť? 👉 Ak dieťa chodí do slovenskej školy, stačí vyplniť...

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti od 1. septembra 2023. Školy a školské zariadenia majú možnosť prispieť k zabezpečeniu adresnej podpory pre deti a žiakov s ohľadom na svoje personálne, priestorové,...

IT v kurze otvára dvere pre všetkých, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti IT. Ponúkame vzdelávacie programy, ktoré sú vytvorené tak, aby reflektovali na aktuálne potreby IT spoločností. Päťmesačné vzdelávacie programy reálne pripravia absolventov na juniorskú IT pozíciu. Po...

Seniori, vstúpte spolu s nami do digitálnej éry! Aj v septembri sme pre vás pripravili niekoľko vzdelávacích školení po celom Slovensku. Získate praktické znalosti o tom, ako pracovať s počítačom či ako ovládať svoj smart telefón. Vybrať si môžete z...

Bratislava, 13.9.2023 Projekt Učitelia pre 21. storočie je súčasťou kurikulárnej a učebnicovej reformy. Jeho zámerom je vybudovať sieť Regionálnych centier podpory učiteľov. Od septembra 2023 už funguje 32 centier. Cieľom je zriadiť celkovo 40 podporných centier z Plánu obnovy a odolnosti SR,...

Bratislava, 12.09.2023 Do 8. októbra 2023 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty v rámci programu „Rozšírenie inovácií do výchovy a vzdelávania v školách“. Ide napríklad o aktivity na podporu rozvoja digitálnej, mediálnej či finančnej gramotnosti, na rozširovanie bádateľských...

Európska cena za digitálne zručnosti 2023 bola pravdivá a inšpirujúca „európska solidarita v akcii“, keďže bolo podaných osem žiadostí zameraných na ukrajinských utečencov s cieľom vybaviť ich digitálnymi zručnosťami, aby si buď našli zamestnanie v Európe, alebo aby si po...

Summit Iniciatívy troch morí môže pre Slovensko priniesť nové príležitosti aj z oblasti digitalizácie. Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský, sa 6. a 7. septembra zúčastnil summitu a predstavil projekty, ktoré aktuálne Digitálna koalícia zastrešuje a ktoré sú ukážkou dobrej praxe...

Zobrazuje sa 1-12 z 143 výsledkov

Podpora domáceho IKT sektora, efektívnejší systém vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností Slovákov – Digitálna koalícia oslávila svoje piate výročie

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku zrealizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. Reakcie študentov, ich pedagógov...

Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ? V máji...

Naše študentky Vaľa z Chersonu a Lyza z Odesy vo včerajších Správy RTVS porozprávali o svojom úteku z Odesy, prijatí na Slovensku, plánoch do budúcnosti, ale aj o práci v IT a štúdiu na Vysoká škola ekonómie a manažmentu v...

Kysuce na Youtube, Internetová telefónna sieť, Aplikácia pre rozoznávanie farieb či Online múzeum, to je len výber niekoľkých projektov, ktorých autori odoslali prihlášku na 17. ročník súťažnej konferencie AMAVET-u – JUNIOR INTERNET. Ešte stále váhaš? Prihlasovanie je otvorené do 15. 3....

#MDŽ2022 💐 tlieskame 👩‍💻 prínosu žien k formovaniu digitálnej budúcnosti Európy. Viete, že v roku 2020 bolo len 18,5 % IKT špecialistiek v 🇪🇺 ? #DigitalDecade sa zaviazala do roku 2030 zvýšiť IKT profesionálov v Európe na 20 mil., vrátane...

Chceme na Slovensko dostať talentovaných študentov z Ukrajiny. Zapojte sa programu pomoci aj vy. Vo štvrtok 24. 2. sme ako jedna z prvých mimovládnych organizácií ostro odsúdili útok Ruska na nezávislú Ukrajinu. Tento čin vojenskej agresie nás nahneval o to...

Séria vzdelávacích videí o kritickom myslení, soicálnych sieťach a ďalších dôležitých témach, ktoré vám pomôžu epšie porozumieť okolitému svetu, práci novinárov či vedcov alebo vnímať chyby v našom myslení.  Prvý diel je venovaný práve sociálnym sieťam. Na tomto odkaze si...

Zobrazuje sa 1-11 z 233 výsledkov