Aktuality

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Koncom januára sa predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský a prevádzkový riaditeľ Pavol Šedo zúčastnili stretnutia s ministrom školstva, Tomášom Druckerom. Počas stretnutia zhodnotili nielen doterajšie aktivity Digitálnej koalície, ale tiež prerokovali budúcu spoluprácu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej...
Prístup k vzdelávaniu patrí medzi základné ľudské práva. Na celom svete však školu nenavštevuje viac než 250 miliónov detí a mladých ľudí a väčšina z tých, ktorí do školy chodia, nezíska základné zručnosti ako čítanie a písanie. Ak sa má...
Stretnutie predsedu Digitálnej kolaície, Mária Lelovského, a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, Juraja Drobu, prinieslo jednoznačné rozhodnutie – pokračovať v rozvíjaní spolupráce v oblasti vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností. Na stretnutí spoločne zhodnotili pozitívny prínos projektu Digitálny žiak, ktorý nám umožnil...
Dnes nadobúdajú účinnosť nové pravidlá digitalizácie justície. Nariadením o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti sa zabezpečí harmonizácia komunikácie v EÚ a digitalizácia cezhraničných občianskych a trestných konaní. To znamená, že postupy budú pre občanov, podniky a orgány jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. Postupy justičnej...
Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave si uvedomujeme požiadavky a potreby trhu práce v oblasti digitalizácie a tak okrem už zavedeného prechodu na „elektronickú školu“ zavedením elektronickej triednej knihy, elektronického dochádzkového a stravovacieho systému, využívaním systému na edupage v maximálnej miere (prihlasovanie na akcie, dotazníky,...
Výročnú konferenciu Digitálnej koalície navštívilo viac ako 140 hostí, kľúčových stakeholderov v oblasti slovenského IKT sektora a vzdelávania. Počas nej sa prezentovali úspešné aktivity a projekty Digitálnej koalície a tiež jej smerovanie a priority na nadchádzajúce obdobie. Súčasťou tradičnej výročnej...
V období júl – december 2023 realizovala Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky projekt Ukrajinský žiak, ktorého cieľom bolo pomôcť deťom, núteným utečencom na Slovensku v dôsledku agresívnej vojny Ruska na Ukrajine, získať príspevok na nákup nového...
Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR)ukončili projekt zameraný na vytvorenie vzdelávacej platformy pre seniorov a zamestnancov verejnej správy. Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (Digitálne kurzy)...
Environment for the Future by Scientific Education (EFFUSE) je cezhraničný projekt, ktorého hlavným riešiteľom je Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ). Projektový tím tvoria odborníci Ústavu biologických a ekologických vied a Centra aplikovanej informatiky PF UPJŠ...
Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), v rámci ktorého mohli žiaci základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia, je na svojom konci. Za menej než rok od spustenia prekonal všetky očakávania a...

Zobrazuje sa 25-36 z 218 výsledkov

akú úlohu v tomto procese zohráva kvalitný vzdelávací systém, rozvoj celoživotného vzdelávania a kontinuálne rozvíjanie digitálnych zručností nás všetkých? Aj o tom diskutovali zástupcovia Digitálnej koalície spoločne s predstaviteľmi vlády a odborníkmi na digitalizáciu v rámci odbornej konferencie s názvom...

Podpora domáceho IKT sektora, efektívnejší systém vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností Slovákov – Digitálna koalícia oslávila svoje piate výročie

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku zrealizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. Reakcie študentov, ich pedagógov...
Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ? V máji...
Naše študentky Vaľa z Chersonu a Lyza z Odesy vo včerajších Správy RTVS porozprávali o svojom úteku z Odesy, prijatí na Slovensku, plánoch do budúcnosti, ale aj o práci v IT a štúdiu na Vysoká škola ekonómie a manažmentu v...
Kysuce na Youtube, Internetová telefónna sieť, Aplikácia pre rozoznávanie farieb či Online múzeum, to je len výber niekoľkých projektov, ktorých autori odoslali prihlášku na 17. ročník súťažnej konferencie AMAVET-u – JUNIOR INTERNET. Ešte stále váhaš? Prihlasovanie je otvorené do 15. 3....
#MDŽ2022 💐 tlieskame 👩‍💻 prínosu žien k formovaniu digitálnej budúcnosti Európy. Viete, že v roku 2020 bolo len 18,5 % IKT špecialistiek v 🇪🇺 ? #DigitalDecade sa zaviazala do roku 2030 zvýšiť IKT profesionálov v Európe na 20 mil., vrátane...
Chceme na Slovensko dostať talentovaných študentov z Ukrajiny. Zapojte sa programu pomoci aj vy. Vo štvrtok 24. 2. sme ako jedna z prvých mimovládnych organizácií ostro odsúdili útok Ruska na nezávislú Ukrajinu. Tento čin vojenskej agresie nás nahneval o to...
PODNIKY A INŠTITÚCIE MAJÚ MOŽNOSŤ ČERPAŤ PENIAZE NA PODPORU DIGITALIZÁCIE SLOVENSKA Pôvodný text a foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=309106474585182&set=a.213084687520695  Výzvy sú stále otvorené Veľká šanca pre slovenských inovátorov. Európska komisia zverejnila výzvy z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021-2027, ktorý je...

Zobrazuje sa 1-11 z 234 výsledkov