Projekty

 Naše aktivity a projekty, ktoré pomáhajú so zvyšovaním digitálnych zručností nie len na Slovensku.

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

IT Fitness Test

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe

Spoločné ukrajinsko-slovenské študijné programy

Kybernetická bezpečnosť – prednášky s expertmi na stredných školách

Connecting Europe Facility (CEF)

Digitálne talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (Digi Talents)