Projekty_a aktivity kancelárie

 Naše aktivity a projekty, ktoré pomáhajú so zvyšovaním digitálnych zručností nie len na Slovensku.

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

IT Fitness Test

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

Connecting Europe Facility (CEF)

Spoločné ukrajinsko-slovenské programy

Umelá inteligencia

Kybernetická bezpečnosť – prednášky na školách

Digitálne talenty: Program pracovnej mobility