Projekty_a aktivity kancelárie

 Naše aktivity a projekty, ktoré pomáhajú so zvyšovaním digitálnych zručností nie len na Slovensku.

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

IT Fitness Test

Digitálny klub seniorov

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

Connecting Europe Facility (CEF)

Spoločné ukrajinsko-slovenské programy

Umelá inteligencia

Kybernetická bezpečnosť – prednášky na školách

Digitálne talenty: Program pracovnej mobility

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Kry_sa pred internetovými potvorami

Ukrajinský žiak

CodeWeek Slovensko