Menej faktov, viac empatie vo vzdelaní

Menej faktov, viac empatie vo vzdelaní

Rozhovor s Vladimírom Šuchom. Od roku 2014 do jesene minulého roku viedol Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie,  veľkú organizáciu…

Čítajte viac ...
Naše aktivity by mali viac prispôsobovať vzdelávanie na školách novej digitálnej budúcnosti

Naše aktivity by mali viac prispôsobovať vzdelávanie na školách novej digitálnej budúcnosti

Rozhovor s Martinou Lubyovou, ministerkou školstva o pripravenosti na digitálnu budúcnosť sa uskutočnil v rámci panelovej diskusie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania …

Čítajte viac ...
Obsah vzdelávania treba jednoznačne modifikovať

Obsah vzdelávania treba jednoznačne modifikovať

Rozhovor s Ľubomírom Petrákom, predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o pripravenosti na digitálnu budúcnosť sa uskutočnil v rámci panelovej…

Čítajte viac ...
Treba ľuďom vliať odvahu, aby sa nebáli skúšať nové veci

Treba ľuďom vliať odvahu, aby sa nebáli skúšať nové veci

(Rozhovor s Máriom Lelovským) Pripravenosť slovenskej populácie na najbližšie desaťročia je nízka,  lebo vieme, že digitálna doba prinesie množstvo nových…

Čítajte viac ...
Budú naše školy vedieť pripraviť žiakov na 4. priemyselnú revolúciu?

Budú naše školy vedieť pripraviť žiakov na 4. priemyselnú revolúciu?

Rozhovor s Branislavom Balážom. Človek nemusí byť futurista, aby mu bolo jasné, že sa pomaly začínajú napĺňať predstavy mnohých autorov…

Čítajte viac ...

Z výročného rokovania Digitálnej koalície 26.11.2019

Skončilo pripomienkovanie koncepcie matematického vzdelávania.

Dňa 15.11.2019 na WEBe Štátneho pedagogického ústavu skončilo pripomienkovanie koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách . Koncepcia vznikla po 1,5 ročnej odbornej práci pracovnej skupiny zriadenej Štátnym pedagogickým ústavom i za účasti zamestnávateľov z Republikovej únie a IT Asociácie Slovenska. Koncepcia je výsledkom zhody na krokoch ktoré majú zvrátiť negatívny trend vo vzdelávaní žiakov v matematike a tým i ich príprave na technické a prírodovedné odbory vysokých škôl.

Návrh koncepcie vzdelávania v matematike

Ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si koncepciu osvojí a zrealizuje, potom sa deti sa hodiny matematiky začnú tešiť a ich zlepšené matematické vedomosti a zručnosti im umožnia uchádzať sa o atraktívne a dobre zaplatené uplatnenie v praxi.

Koncepciu môžete stiahnuť TU

Sme už dosť znepokojení, aby sme konali?

Z 30.000 absolventov stredných škôl
93% študovalo v odbore s nižšou mzdou
88% študovalo v odbore s nižším uplatnením
87% bude mať náročnejšie nájsť si prácu
80% študovalo v odbore s vyššou nezamestnanosťou
63% nenastúpi na pozície vo vyštudovanom odbore
45% poputuje na úrad práce

57 % absolventov vysokých škôl nastupuje do práce mimo vyštudovaných odborov. Na úrade práce končí 24 % absolventov II. stupňa vysokých škôl.

Neuplatniteľné štúdium mladých ľudí stojí štát ročne 250 miliónov EUR.

Z výstúpení na konferencii Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II, 15.2.2018.

Čítajte viac

Z rokovania Digitálnej koalície 14.2.2019

Z rokovania Digitálnej koalície 19.6.2018

Z rokovania Digitálnej koalície 8.2.2018

Štart Digitálnej koalície 27.9.2017

Newsletter