POZÝVAME VÁS

na výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania

26. novembra 2019, 10:00 – 13:00

Aula Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

v Bratislave, Ilkovičova 2

za účasti:

Peter Pellegrini, predseda vlády SR a čestný predseda predstavenstva Digitálnej koalície

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva DK

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru DK

členovia Digitálnej koalíciekandidáti na členstvo, prizvaní a čestní hostia. médiá


PROGRAM

  1. Otvárací tlačový brífing
  2. Vystúpenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho o stave pripravenosti Slovenska na digitálnu transformáciu a Industry 4.0
  3. Vystúpenie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho o úlohe ÚPVII v digitálnej transformácii Slovenska
  4. Výročná správa predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského
  5. BLOK: ako si štátne inštitúcie plnia svoje úlohy pre digitálnu budúcnosť Slovenska
  6. BLOK: príklady dobrej praxe členov zo súkromného, občianskeho a akademického sektora
  7. Ocenenie najlepšie hodnotených plnení záväzkov členov Digitálnej koalície cenou „Digitálna jednotka 2019“
  8. Prijatie nových členov, podpis memoranda členov Digitálnej koalície
  9. Občerstvenie a priestor na diskusiu účastníkov

Zaregistrujte sa na výročné rokovanie Digitálnej koalície 2019. Účasť je bezplatná.

Členovia Digitálnej koalície, do 15. novembra 2019 Napíšte nám ako plníte záväzky.


Pre aktérov dobrého vzdelávania, inovatívnych riaditeľov škôl a učiteľov: o 13:00 v knižnici FIIT STU (tamtiež) pokračujeme sprievodným podujatím – Tematický seminár k projektom dobrého vzdelávania a zvyšovania kompetencií a zručností pre digitálnu dobu (Industry 4.0), ktoré v spolupráci v Digitálnej koalícii iniciovali a podporujú zamestnávatelia. Zaregistrujte sa na seminár, alebo súčasne pri registrácii na rokovanie Digitálnej koalície. Vstup voľný.

Pripomienkujte koncepciu matematického vzdelávania!

Štátny pedagogický ústav zverejnil Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách pre jej verejné pripomienkovanie do 15.11.2019. Po 1,5 ročnej odbornej práci sa pracovná skupina zriadená Štátnym pedagogickým ústavom, za účasti zamestnávateľov z Republikovej únie a IT Asociácie Slovenska, zhodla na návrhu koncepcie a krokov, ktoré majú zvrátiť negatívny trend vo vzdelávaní žiakov v matematike a tým i ich príprave na technické a prírodovedné odbory vysokých škôl.

Pripomienkujte návrh koncepcie vzdelávania v matematike do 15.11.2019

Ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si koncepciu osvojí a zrealizuje, potom sa deti sa hodiny matematiky začnú tešiť a ich zlepšené matematické vedomosti a zručnosti im umožnia uchádzať sa o atraktívne a dobre zaplatené uplatnenie v praxi.

Pripomienkovanie

Sme už dosť znepokojení, aby sme konali?

Z 30.000 absolventov stredných škôl
93% študovalo v odbore s nižšou mzdou
88% študovalo v odbore s nižším uplatnením
87% bude mať náročnejšie nájsť si prácu
80% študovalo v odbore s vyššou nezamestnanosťou
63% nenastúpi na pozície vo vyštudovanom odbore
45% poputuje na úrad práce

57 % absolventov vysokých škôl nastupuje do práce mimo vyštudovaných odborov. Na úrade práce končí 24 % absolventov II. stupňa vysokých škôl.

Neuplatniteľné štúdium mladých ľudí stojí štát ročne 250 miliónov EUR.

Z výstúpení na konferencii Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II, 15.2.2018.

Čítajte viac

Z rokovania Digitálnej koalície 14.2.2019

Z rokovania Digitálnej koalície 19.6.2018

Z rokovania Digitálnej koalície 8.2.2018

Štart Digitálnej koalície 27.9.2017

Newsletter