Dvanásty ročník IT Fitness Testu je ukončený: najväčšieho testovania digitálnych zručností v strednej a východnej Európe sa zúčastnilo takmer 150-tisíc respondentov

13. decembra 2023

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) úspešne ukončila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Úroveň digitálnych zručností si otestovali žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Žiaci excelovali v práci s internetom, horšie výsledky dosiahli v kritickom myslení a komplexných úlohách. Svoje vedomosti si otestovalo takmer 46-tisíc respondentov z celého Slovenska. 

Na dnešnom slávnostnom vyhodnotení 12. ročníka IT Fitness Testu, ktoré sa uskutočnilo v sídle spoločnosti Microsoft Slovakia, získali ocenenia učitelia, triedy a vybrané školy, ktoré sa umiestnili v desiatke škôl s najlepším priemerom.Najväčšie a najkomplexnejšieho testovanie digitálnych zručností sa tento rok rozšírilo aj za hranice Európskej únie (EÚ). Úroveň digitálnych zručností si otestovalo v piatich krajinách takmer 150-tisíc respondentov. Test bol dostupný v dvoch verziách, pre základné a stredné školy, a tiež v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny či ukrajinčiny.„Pozitívne vnímame najmä to, že úspešnosť pri oboch verziách testov sa drží nad 50%. V teste pre základné školy nastal mierny nárast o 3 percentuálne body a pri respondentoch starších ako 15 rokov evidujeme rast až o takmer 5 percentuálnych bodov,“ vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský.  Historicky po prvý raz sa mohli otestovať aj ukrajinskí žiaci a študenti, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine alebo mimo nej. Slovenskí žiaci v testovaní obstáli najlepšie – pri oboch verziách testu dosiahli vyššiu úspešnosť ako žiaci z Česka, Maďarska, Poľska či Ukrajiny.

Ako vždy, aj počas dvanásteho ročníka bolo testovanie bezplatné a dostupné online. Pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl bola určená verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Slovensko dosiahlo pri tomto teste priemernú úspešnosť na úrovni 58,17%, za ním nasledovala Ukrajina (56,04%), Česko (53,04%), Maďarsko (52,63%) a Poľsko (50,84%). Testovania sa na Slovensku zúčastnilo 13 240 žiakov vo veku 7 – 16 rokov z celého Slovenska. „V porovnaní s predošlým rokom dosiahli žiaci základných škôl lepšie výsledky. Najlepšie obstáli žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji. Celkovo sa do testovania vo verzii pre základné školy zapojilo 684 škôl v rámci celého Slovenska. Toto číslo nás mimoriadne teší,“ približuje Lelovský. 

Pre študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov a ďalších respondentov bol pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok v kategóriách Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Aj tu dosiahli slovenskí žiaci najlepšie výsledky v úspešnosti (57,17%). Nasledovala Ukrajina (51,24%), Česko (49,57%), Maďarsko (47,20%) a Poľsko (46,67%). Do tohto typu testovania sa zapojilo až 755 škôl v rámci celého Slovenska.

Najlepšie výsledky zaznamenal Prešovský kraj. „Dnešná generácia sa stáva architektom digitálnej budúcnosti. Ak chceme obsadiť 15-tisíc miest v oblasti IKT, ktoré nám chýbajú, musíme kontinuálne pracovať na zvyšovaní digitálnej gramotnosti žiakov a študentov. Nech sa naši mladí ľudia nestávajú iba užívateľmi technológií, ale tvorcami inovácií, ktoré formujú svet“, hovorí Richard Raši, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Testovania sa zúčastnilo viac ako 30-tisíc respondentov nad 15 rokov. Stredoškolskú verziu testu tiež riešilo 2 540 respondentov, ktorí uviedli, že sú pedagógovia. Cieľom autorov je každoročne pripraviť taký test, ktorého celková priemerná úspešnosť sa bude pohybovať v rozmedzí 50% až 60%. V praxi to totiž znamená, že respondent má kvalitné digitálne vedomosti a zručnosti.„Gratulujeme slovenským žiakom k najlepším výsledkom v regióne. S príchodom umelej inteligencie dochádza k zásadnej zmene spôsobu a obsahu výučby. Ukazuje sa, že je žiaduce zamerať sa na rozvoj kritického myslenia. Verím, že dáta dostupné z tohto testovania prispejú aj k efektívnemu rozhodovaniu o slovenskom školstve, ktoré je kľúčové pre dlhodobý úspech krajiny“,vysvetľuje Lenka Axlerová, riaditeľka pre oblasť vzdelávania pre región strednej Európy spoločnosti Microsoft.

Otázky IT Fitness Testu každoročne zostavuje slovenský autorský tím expertov. Sú praktické, sústreďujú sa najmä na konkrétne zručnosti, čítanie s porozumením, schopnosť využívať získané vedomosti v praxi, ako aj na najnovšie trendy v digitálnej oblasti. Rozdiely v úspešnosti medzi jednotlivými kategóriami sú podľa autorov pomerne veľké. Najlepšie výsledky mali respondenti v oblasti práce s internetom. Naopak, rezervy zaznamenali odborníci u žiakov a študentov v práci s kancelárskymi nástrojmi, ale aj v porozumení práce so štruktúrovanými dátami, v práci s tabuľkami a grafmi. Medzi problémové oblasti patrilo aj riešenie komplexnejších úloh, správne vyhodnotenie čítaného textu či porozumenie kontextu. „Autori na základe výsledkov testu vyhodnotili, že mladí ľudia sú skôr pasívnymi konzumentmi obsahu na sociálnych sieťach. Z tohtoročného testovania je však jasne vidieť, že zručnosti, ktoré sa testujú sa medziročne mierne zlepšili. Napriek tomu, že komplexné medziročné porovnanie nie je možné, vzhľadom na meniacu sa množinu respondentov a aj testové otázky, trendy zostávajú rovnaké a potvrdzuje sa potreba naďalej investovať kapacity do budovania týchto zručností v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania“ približuje predseda DK, Mário Lelovský.

Odborníci sa zhodujú, že by sa mali respondenti venovať rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií, posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti či pravdivosti. Výsledky testovania môžu pomôcť vládam jednotlivých krajín prijať opatrenia, ktoré povedú ku skvalitneniu vzdelávacieho systému a digitálnych zručností. Na nevyhnutnosť reformy slovenského vzdelávacieho systému poukazujú aj najnovšie výsledky medzinárodného merania PISA, ktoré ukázali výrazný pokles vo výkonnosti žiakov. Tínedžeri mali horšie výsledky v matematike či čitateľskej gramotnosti. Každý tretí študent tak nedosiahol ani základnú úroveň pri testovaní.„Ministerstvo školstva dlhodobo pripravuje reformu vzdelávacieho obsahu, tzv. kurikulárnu reformu. Pilotné odštartovanie reformy začalo tento školský rok a veríme, že prinesie pozitívne výsledky vo vzťahu k vzdelávaniu mladých ľudí. Nejde len o to, aby sme zlepšili výsledky v medzinárodných meraniach, ale hlavne o to, aby naši žiaci rozumeli obsahu, ktorí sa učia v škole a vedeli ho ďalej uplatniť v budúcnosti a ďalšom profesijnom živote“, objasnil Slavomír Partila, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Pokiaľ chceme dobre zvládnuť digitálnu transformáciu, kvalitné digitálne zručnosti sú nevyhnutnosťou. A to nielen z hľadiska zvládania nových technológií, ale aj z hľadiska práce s obsahom. Sme radi, že IT Fitness Test zohľadňuje aj tento aspekt. Správne vyhodnocovanie obsahu na sociálnych médiách, kritické myslenie, schopnosť rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie sú totiž kľúčové aj pre ochranu demokratických hodnôt našej spoločnosti“,dodáva Ingrid Ludviková, vedúca tlačového oddelenia Európskej komisie v SR.

Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj Ľuboš Krpelan, Business Lead pre Slovensko spoločnosti Microsoft

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Česká republika
  • Poľsko
  • Maďarsko
  • Ukrajina


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať