Užitočné_odkazy

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

AgentúraEÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA spustila nástroj pre malé a stredné podniky (MSP) na posúdenie ich vyspelosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Účelom tohto nástroja je umožniť MSP vyhodnotiť ich súčasné postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, identifikovať oblasti, v ktorých je...
Interaktívna mapa národných stratégií kybernetickej bezpečnosti je online nástroj vyvinutý Agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), ktorý poskytuje prehľad vnútroštátnych stratégií kybernetickej bezpečnosti a dobré príklady vykonávania zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj z Nórska, Švajčiarska a Spojeného...
Tím CO:RE v Európskej škole vypracoval súbor vzdelávacích nástrojov, ktorý má pomôcť aktualizovať kľúčové témy a súčasné diskusie o digitálnom živote detí a online technológiách. Súbor nástrojov je založený na zisteniach z vnútroštátnych konzultácií a seminárov o spoločnej tvorbe s...
Knižnica digitálnych zručností je otvoreným archívom bezplatných vzdelávacích zdrojov vytvorených na pomoc všetkým vzdelávajúcim sa dospelým pri získavaní digitálnych zručností potrebných na splnenie ich osobných, občianskych, akademických a odborných cieľov. Knižnicu spravuje EdTech Center @ World Education. Používateľ môže preskúmať knižnicu...
Digitálne MSP a ich členské združenia sa v reakcii na krízu na Ukrajine a následný masívny odchod obyvateľstva a pracovnej sily rozhodli vytvoriť portál pre pracovné miesta a zvyšovanie úrovne zručností. Portál umožňuje ukrajinským utečencom, ako aj každému, kto opustil...
„Byte of Python“ je bezplatná kniha o programovaní v jazyku Python. Táto kniha slúži ako sprievodca alebo návod na programovací jazyk Python. Zameriava sa najmä na začiatočníkov, ale je užitočná aj pre skúsených programátorov. V knihe sa používatelia naučia používať...
Databáza vysokoškolského vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti (CYBERHEAD) je databáza crowd-sourcingu, v ktorej sa uvádzajú príležitosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní z akademických inštitúcií v rámci EÚ a oblasti Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). CYBERHEAD je najväčšou overenou...
Kritické myslenie nikdy nebolo také kritické. Ako odlišujeme fakty od názorov, keď existuje toľko nepresných materiálov online? Čo je pravda? Čo presne sú dezinformácie? Tieto podcasty, ktoré ponúka OECD, vám pomôžu odpovedať na tieto otázky a mnohé ďalšie. Vzdelávanie nám...
Súbežne s činnosťami odbornej prípravy a poradenstva sa v rámci projektu Women4IT vytvoril archív otvorených vzdelávacích zdrojov, v ktorom môže ktorákoľvek zainteresovaná strana nájsť vzdelávacie materiály s otvoreným prístupom na individuálne vzdelávanie v rôznych oblastiach. Je možné vyhľadávať učebné materiály...
Zoznam nástrojov na usmerňovanie kariéry MOP poskytuje prehľad vybraných online a digitálnych nástrojov na podporu profesijného poradenstva pre mladých ľudí a dospelých. Tento súpis bol prvýkrát vypracovaný s cieľom predstaviť príklady nástrojov zameraných na podporu procesov kariérneho rastu mladých ľudí...
Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov, známy aj ako DigComp, ponúka nástroj na zlepšenie digitálnej kompetencie európskych občanov a podporuje vnútroštátne rámce a stratégie pre digitálne zručnosti. Dokument DigComp, ktorý bol prvýkrát uverejnený v roku 2013, sa stal hlavným referenčným...
8 praktických scenárov nasadenia umelej inteligencie vo vašej firme. Tieto riešenia sú dnes dostupné na slovenskom trhu a boli nasadené v slovenských priemyselných spoločnostiach. Predstavíme vám praktické možnosti využitia umelej inteligencie v konkrétnych podnikových podmienkach. Dozviete sa viac aj o...

Zobrazuje sa 1-12 z 20 výsledkov