Digitálne príležitosti – pracovné miesta a zručnosti v oblasti IKT pre utečencov

29. apríla 2023

Digitálne MSP a ich členské združenia sa v reakcii na krízu na Ukrajine a následný masívny odchod obyvateľstva a pracovnej sily rozhodli vytvoriť portál pre pracovné miesta a zvyšovanie úrovne zručností.

Portál umožňuje ukrajinským utečencom, ako aj každému, kto opustil svoju krajinu a hľadá lepšie príležitosti v Európe, nájsť si vhodné zamestnanie v odvetví IKT a podporuje ich pri začleňovaní do nového trhu práce prostredníctvom profesijného rozvoja a zvyšovania úrovne zručností, t. j. nájdenia príslušnej odbornej prípravy, ktorá im umožní presťahovať sa do bezpečnejšej krajiny v Európe.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia
  • Ukrajina


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľový jazyk


Topológia kompetencií


Metodika (dlhý text)


Cieľová skupina


Druh zdroja zručností

Nástroj na vlastné hodnotenie


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať