Výzvy a granty

Možnosti financovania aktivít na podporu zvyšovania digitálnych zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Stanovisko Európskej komisie Európska komisia dnes vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zlepšiť vzdelávacie systémy a posilniť rast a prosperitu v celosvetovom […]

...

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na  rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej, ubytovacej a inej infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa môžu prihlásiť verejné a štátne vysoké školy. Celková alokácia je 53 miliónov eur. Výzva je súčasťou komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality a výkonnosti vysokých škôl. Zámerom rezortu školstva je […]

...

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky dňa 27.04.2023 vyzýva na: Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Celé znenie výzvy: Vyzva prieskum trhu NK 2230427 a návratka na zaslanie ponuky: […]

...

Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa výzvu na organizáciu programu Ženy TechEU. Očakávané výsledky: Podporovať špičkové technologické inovácie ako základ moderného a konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje; Podporovať vedúce postavenie žien v odvetví špičkových technológií s cieľom vybudovať spravodlivejšie, inkluzívnejšie a prosperujúcejšie inovačné ekosystémy v Európskej únii (EÚ); Podporovať […]

...

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Pre koho je projekt určený? Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi […]

...

Benátsko Stars je projekt podporovaný talianskym regiónom Benátsko a vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí pre tímy talentovaných európskych inovátorov, ktorí majú nápady na riešenie výziev v agropotravinárskom sektore pomocou vesmírnych údajov. Do 1. apríla sa vyberie 10 nápadov/koncepcií a korešpondentským tímom sa udelí pobyt v Benátkach, kde objavia príležitosti v danej oblasti, navštívia výskumné centrá […]

...

Plán obnovy Európy NextGenerationEU – Make It Real NextGenerationEU je príležitosť, ako sa z pandémie dostať silnejší, ako transformovať naše hospodárstva, ako vytvoriť príležitosti a pracovné miesta v Európe, v ktorej budeme radi žiť. Investícia vo výške 806,9 miliardy eur*. *Táto suma je uvedená v bežných cenách. V cenách roku 2018 zodpovedá 750 miliardám EUR. […]

...

Slovensko meníme k lepšiemu vďaka eurofondom z Programu Slovensko Čo je Program Slovensko? Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. Ako zmení život občanom? Vďaka členstvu v Európskej únii máme možnosť čerpať finančnú podporu na vyrovnávanie regionálnych […]

...

ČO JE PLÁN OBNOVY A JEHO HLAVNÉ PRIORITY Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Kvalitné vzdelávanie 892 mil. eur Efektívna verejná správa a digitalizácia 1 110 mil. eur Veda, […]

...

POZOR termín uzávierky výzvy a podania prihlášok je do 24.1.2023 Česká národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (DigiKoalice) a Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pod záštitou Digital Skills and Jobs Platform organizovali 9. novembra 2022 online informačný deň, na ktorom zástupcovia Komisie predstavili Výzvu na vzdelávacie programy v kľúčových digitálnych technológiách. Na webinár sa pripojili zástupcovia slovenských a českých vysokých […]

...

Pre záujemcov je pripravená suma až 200 000 EUR na podporu ich inovatívnych nápadov. Prihlasovanie projektov je možné od 1. septembra 2022 do 15. októbra 2022. Jeden projekt môže získať prostriedky v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR a požiadať o ne je rovnako ľahké, ako predtým. Všetky potrebné informácie nájdete na portáli virtualno.sk. A aké sú témy najbližšej výzvy? Hľadáme projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné […]

...

Dátum zverejnenia výzvy: 25.04.2022Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.06.2022Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 30.08.2022 Disponibilná alokácia vo výške 3 000 000,00 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2022/7/19-DOP. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/19-DOP „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ (ďalej ako „výzva“) je v súlade so špecifickým cieľom 7.6 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prostredníctvom […]

...

Zobrazuje sa 1-12 z 17 výsledkov