Výzvy a granty

Možnosti financovania aktivít na podporu zvyšovania digitálnych zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Bratislava/Komárno, 27. 5. 2024 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oficiálne vyhlásilo prvú integrovanú výzvu, ktorá spája viacero opatrení s cieľom modernizovať inteligentné samosprávy a zvýšiť bezpečie v uliciach našich miest a obcí, a tým aj zvýšiť...
The Center for International Private Enterprise (CIPE) vyzýva na predkladanie návrhov na výskumy, v ktorých sa skúma úloha umelej inteligencie v biznise, pričom sa skúmajú výhody (efektívnosť, služby, vzťahy so zákazníkmi) aj riziká (náklady, nepresnosti, ochrana údajov, etika). Návrhy by...
Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. „Podobné projekty boli...
Bratislava, 21. februára 2024 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z...
Bratislava 20. februára – Hackathony pokračujú aj v roku 2024. Inovatívne podujatia plné nápadov a riešení v oblasti verejnej správy či digitalizácie, ktoré potom pomáhame uviesť do života. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo doteraz šesť úspešných hackathonov. Preto v nich naďalej pokračujeme...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II.. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške od 50 tisíc Eur na začlenenie neaktívnych...
Nadácii Pontis s podpore Európskej únie, opäť spúšťa program určený menším a začínajúcim občianskym organizáciám – Impact Lab Inkubátor. Občianske organizácie môžu získať: Medzi oblasti podpori patria v tejto výzve nasledujúce oblasti: Časový harmonogram a dôležité dátumy: Pokiaľ máte záujem prihlásiť vašu...
Stanovisko Európskej komisie Európska komisia dnes vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť...
Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na  rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej, ubytovacej a inej infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa môžu prihlásiť verejné a štátne vysoké školy. Celková alokácia je 53 miliónov eur. Výzva je súčasťou komponentu 8 Plánu...
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky dňa 27.04.2023 vyzýva na: Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo...
Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa výzvu na organizáciu programu Ženy TechEU. Očakávané výsledky: Podporovať špičkové technologické inovácie ako základ moderného a konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje; Podporovať vedúce postavenie žien v odvetví špičkových...
Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Pre koho je projekt určený?...

Zobrazuje sa 1-12 z 24 výsledkov