Výzvy a granty

Možnosti financovania aktivít na podporu zvyšovania digitálnych zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa výzvu na organizáciu programu Ženy TechEU. Očakávané výsledky: Podporovať špičkové technologické inovácie ako základ moderného a konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje; Podporovať vedúce postavenie žien v odvetví špičkových...

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Pre koho je projekt určený?...

Benátsko Stars je projekt podporovaný talianskym regiónom Benátsko a vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí pre tímy talentovaných európskych inovátorov, ktorí majú nápady na riešenie výziev v agropotravinárskom sektore pomocou vesmírnych údajov. Do 1. apríla sa vyberie 10 nápadov/koncepcií a korešpondentským...

Plán obnovy Európy NextGenerationEU – Make It Real NextGenerationEU je príležitosť, ako sa z pandémie dostať silnejší, ako transformovať naše hospodárstva, ako vytvoriť príležitosti a pracovné miesta v Európe, v ktorej budeme radi žiť. Investícia vo výške 806,9 miliardy eur*....

Slovensko meníme k lepšiemu vďaka eurofondom z Programu Slovensko Čo je Program Slovensko? Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. Ako zmení...

ČO JE PLÁN OBNOVY A JEHO HLAVNÉ PRIORITY Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň...

POZOR termín uzávierky výzvy a podania prihlášok je do 24.1.2023 Česká národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (DigiKoalice) a Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pod záštitou Digital Skills and Jobs Platform organizovali 9. novembra 2022 online informačný deň, na...

Pre záujemcov je pripravená suma až 200 000 EUR na podporu ich inovatívnych nápadov. Prihlasovanie projektov je možné od 1. septembra 2022 do 15. októbra 2022. Jeden projekt môže získať prostriedky v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR a požiadať o ne je rovnako ľahké, ako predtým. Všetky...

Dátum zverejnenia výzvy: 25.04.2022Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.06.2022Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 30.08.2022 Disponibilná alokácia vo výške 3 000 000,00 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2022/7/19-DOP. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/19-DOP „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ (ďalej ako...

Európska komisia spustila ďalšie kolo výziev na podporu digitalizácie v objeme takmer 300 miliónov eur.  Európska komisia zverejnila druhé kolo výziev z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021- 2027. Ten je v nadchádzajúcich siedmich rokoch jedným z ťahúňov...

Dňa 22. februára 2022 Európska komisia otvorila 2. súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa. Cieľom nových výziev je podporiť konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu občanom a podnikom využívať výhody nových technológií a prosperovať v digitálnej transformácii. Článok...

Vo Fonde SK-NIC vieme, že  situácia v ostatných mesiacoch preverila nielen dospelých, ale aj deti. Fond SK-NIC už pomohol viac ako 50-tim projektom a na ich realizáciu prispel sumou až 600.000EUR. Tieto projekty pomáhajú ľuďom prekonávať nástrahy sveta reálneho aj virtuálneho. A v...

Zobrazuje sa 1-12 z 14 výsledkov