Výzvy a granty

Možnosti financovania aktivít na podporu zvyšovania digitálnych zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Bratislava, 21. februára 2024 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z...
Bratislava 20. februára – Hackathony pokračujú aj v roku 2024. Inovatívne podujatia plné nápadov a riešení v oblasti verejnej správy či digitalizácie, ktoré potom pomáhame uviesť do života. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo doteraz šesť úspešných hackathonov. Preto v nich naďalej pokračujeme...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II.. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške od 50 tisíc Eur na začlenenie neaktívnych...
Nadácii Pontis s podpore Európskej únie, opäť spúšťa program určený menším a začínajúcim občianskym organizáciám – Impact Lab Inkubátor. Občianske organizácie môžu získať: Medzi oblasti podpori patria v tejto výzve nasledujúce oblasti: Časový harmonogram a dôležité dátumy: Pokiaľ máte záujem prihlásiť vašu...
Stanovisko Európskej komisie Európska komisia dnes vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť...
Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na  rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej, ubytovacej a inej infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa môžu prihlásiť verejné a štátne vysoké školy. Celková alokácia je 53 miliónov eur. Výzva je súčasťou komponentu 8 Plánu...
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky dňa 27.04.2023 vyzýva na: Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo...
Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa výzvu na organizáciu programu Ženy TechEU. Očakávané výsledky: Podporovať špičkové technologické inovácie ako základ moderného a konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje; Podporovať vedúce postavenie žien v odvetví špičkových...
Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Pre koho je projekt určený?...
Benátsko Stars je projekt podporovaný talianskym regiónom Benátsko a vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí pre tímy talentovaných európskych inovátorov, ktorí majú nápady na riešenie výziev v agropotravinárskom sektore pomocou vesmírnych údajov. Do 1. apríla sa vyberie 10 nápadov/koncepcií a korešpondentským...
Plán obnovy Európy NextGenerationEU – Make It Real NextGenerationEU je príležitosť, ako sa z pandémie dostať silnejší, ako transformovať naše hospodárstva, ako vytvoriť príležitosti a pracovné miesta v Európe, v ktorej budeme radi žiť. Investícia vo výške 806,9 miliardy eur*....
Slovensko meníme k lepšiemu vďaka eurofondom z Programu Slovensko Čo je Program Slovensko? Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. Ako zmení...

Zobrazuje sa 1-12 z 21 výsledkov