Výzvy a granty

Možnosti financovania aktivít na podporu zvyšovania digitálnych zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Stanovisko Európskej komisie Európska komisia dnes vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť...

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na  rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej, ubytovacej a inej infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa môžu prihlásiť verejné a štátne vysoké školy. Celková alokácia je 53 miliónov eur. Výzva je súčasťou komponentu 8 Plánu...

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky dňa 27.04.2023 vyzýva na: Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo...

Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa výzvu na organizáciu programu Ženy TechEU. Očakávané výsledky: Podporovať špičkové technologické inovácie ako základ moderného a konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje; Podporovať vedúce postavenie žien v odvetví špičkových...

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Pre koho je projekt určený?...

Benátsko Stars je projekt podporovaný talianskym regiónom Benátsko a vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí pre tímy talentovaných európskych inovátorov, ktorí majú nápady na riešenie výziev v agropotravinárskom sektore pomocou vesmírnych údajov. Do 1. apríla sa vyberie 10 nápadov/koncepcií a korešpondentským...

Plán obnovy Európy NextGenerationEU – Make It Real NextGenerationEU je príležitosť, ako sa z pandémie dostať silnejší, ako transformovať naše hospodárstva, ako vytvoriť príležitosti a pracovné miesta v Európe, v ktorej budeme radi žiť. Investícia vo výške 806,9 miliardy eur*....

Slovensko meníme k lepšiemu vďaka eurofondom z Programu Slovensko Čo je Program Slovensko? Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. Ako zmení...

ČO JE PLÁN OBNOVY A JEHO HLAVNÉ PRIORITY Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň...

POZOR termín uzávierky výzvy a podania prihlášok je do 24.1.2023 Česká národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (DigiKoalice) a Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pod záštitou Digital Skills and Jobs Platform organizovali 9. novembra 2022 online informačný deň, na...

Máme pre vás skvelú príležitosť pre vaše nápady a projekty. Fond SK-NIC je pripravený podporiť vašu kreativitu a inovácie s finančným injektom až do výšky 200 000 EUR. Ak sa pýtate, ako získať tieto prostriedky, je to jednoduché! Prihlasovanie projektov...

Cieľom tejto výzvy je poskytnúť vzdelávacie aktivity a podporu znevýhodneným osobám, aby sa stali aktívnymi účastníkmi digitálnej spoločnosti. Chceme podporiť ich schopnosť využívať internetové služby a elektronické nástroje, a tým zvýšiť ich možnosť účasti na digitálnom trhu na Slovensku. Projekty...

Zobrazuje sa 1-12 z 17 výsledkov