Získajte grant do výšky 20 000 eur: Nadácia Pontis otvára Impact Lab Inkubátor 2024

9. januára 2024

Nadácii Pontis s podpore Európskej únie, opäť spúšťa program určený menším a začínajúcim občianskym organizáciám – Impact Lab Inkubátor. Občianske organizácie môžu získať:

 • finančnú podporu v maximálnej výške 20 000 eur pre jednu organizáciu,
 • vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie – zručnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby aktivity organizácie mali čo najväčší dopad.

Medzi oblasti podpori patria v tejto výzve nasledujúce oblasti:

 • Vzdelávanie
 • Ľudské práva a inklúzia
 • Demokracia a právny štát

Časový harmonogram a dôležité dátumy:

 • 1. 12. 2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 31. 1. 2024 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie podpory (do 15:00 hod.)
 • Február – Marec 2024 – Hodnotenie projektov
 • 11. 3. 2024 – Zverejnenie výsledkov
 • 1. 4. 2024 – 31. 1. 2025 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • Apríl – Jún 2024 – Spoločné vzdelávacie workshopy: 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5. a 13. 6. 2024)
 • 16. 9. 2024 – Uzávierka pre zaslanie priebežnej správy a vyúčtovania
 • 14. 2. 2025 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovania

Pokiaľ máte záujem prihlásiť vašu organizáciu do Impact Lab Inkubátora 2024, je potrebné registrovať sa na webovej stránke www.darca.sk
Pri registrácii vyberte darca: Impact Lab, program: Impact Lab Inkubátor 2024

Viac informácií o výzve, hodnotiace kritériá a kontakty nájdete na webovej stránke Nadácie Pontis.

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý

Geographic Scope - Country

 • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

 • Basic programmes and qualifications

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Cieľová skupina

 • Osoby s 0 – 3-ročnou praxou

Form of funding

Dotácia

Financing intermediary

Beneficiaries

Financing conditions

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať