Tlačové_správy

Spoločne k lepšej, digitálnej, budúcnosti! Práve to je hlavné poslanie Digitálnej koalície, ktorá od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora a rozvoj našej krajiny.

Digitálna koalícia a projekt Cesty budúcností spoločne predstavili žiakom svet digitalizácie. (Prešov, 24. apríl 2024) Digitálna koalícia, v spolupráci s firmami Datart v Prešove a ncodic v Košiciach, podporila projekt Cesty budúcností na Základnej škole v obci Bajerov, ktorý je zameraný na...
(V Bratislave, 16.4.2024) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) dnes spustila trinásty ročník IT Fitness Testu. Po mimoriadnom úspechu z minulého ročníka si aj v tohtoročnom testovaní  budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností opätovne otestovať všetci žiaci a učitelia základných...
V období júl – december 2023 realizovala Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky projekt Ukrajinský žiak, ktorého cieľom bolo pomôcť deťom, núteným utečencom na Slovensku v dôsledku agresívnej vojny Ruska na Ukrajine, získať príspevok na nákup nového...
Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR)ukončili projekt zameraný na vytvorenie vzdelávacej platformy pre seniorov a zamestnancov verejnej správy. Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (Digitálne kurzy)...
Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), v rámci ktorého mohli žiaci základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia, je na svojom konci. Za menej než rok od spustenia prekonal všetky očakávania a...
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) úspešne ukončila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Úroveň digitálnych zručností si otestovali žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Žiaci...
V Bratislave, 1. 12. 2023 Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnila výročná konferencia Digitálnej koalície (DK) s názvom Slovak Digital Coalition Summit. Zástupcovia slovenského IKT sektora v rámci nej bilancovali svoju činnosť v uplynulom období. Za účasti vládnych predstaviteľov a zástupcov odborných inštitúcií spoločne...
Kľúčoví stakeholderi slovenského IKT sektora združení v Digitálnej koalícii (DK) a IT Asociácii Slovenska (ITAS) reagujú na Programové vyhlásenie vlády (PVV). Vítajú snahy novej vlády o systémový prístup k práci s ľudským kapitálom a rozvoj digitálnych zručností slovenského obyvateľstva. Obzvlášť pozitívne tiež vnímajú, že...
Pilotný ročník národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožňuje žiakom základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie...
(V Bratislave, 31. 10. 2023)  V dňoch 7.-22. októbra sa uskutočnil v poradí 11. ročník Európskeho týždňa programovania (CodeWeek). Cieľom iniciatívy, do ktorej sa v aktuálnom roku zapojilo až 74 európskych krajín je zviditeľniť programovanie a ukázať nielen mladým, ale aj dospelým, ako...
Digitálna koalícia realizuje projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny – Ukrajinský žiak. Hlavným cieľom projektu je podpora žiakov ukrajinského pôvodu, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu. Podobne ako pri projekte Digitálny žiak, aj v rámci Ukrajinského žiaka majú cieľové...
Šiesty ročník ukrajinsko-slovenských študijných programov ukrajinských univerzít a slovenskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave  (VŠEM) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) a IT Asociáciou Slovenska (ITAS) bol poznačený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj napriek tomu si dnes na pôde VŠEM 11 ukrajinských...
Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožnil získať viac ako 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl finančný príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, hovorí o obrovskom úspechu.  Registrácia v rámci...
Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predstavujú bezplatnú online vzdelávaciu platformu, zameranú na zlepšovanie digitálnych zručností vybraných cieľových skupín seniorov a zamestnancov verejnej správy s názvom Digitálny klub. Tá vznikla v rámci...
(Bratislava, 4. 9. 2023) Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl jedinečnú šancu získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Záujem o príspevok je veľký – ku dnešnému dňu...
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR – Digitálna koalícia (DK) reaguje na medializované informácie v súvislosti s podozreniami z porušovania zmluvných podmienok v rámci projektu Digitálny žiak zo strany niektorých zákonných zástupcov. Oficiálne stanovisko DK nájdete nižšie.  Každé zariadenie zakúpené s príspevkom...