Tlačové_správy

Spoločne k lepšej, digitálnej, budúcnosti! Práve to je hlavné poslanie Digitálnej koalície, ktorá od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora a rozvoj našej krajiny.

Kľúčoví stakeholderi slovenského IKT sektora združení v Digitálnej koalícii (DK) a IT Asociácii Slovenska (ITAS) reagujú na Programové vyhlásenie vlády (PVV). Vítajú snahy novej vlády o systémový prístup k práci s ľudským kapitálom a rozvoj digitálnych zručností slovenského obyvateľstva. Obzvlášť pozitívne tiež vnímajú, že...

Pilotný ročník národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožňuje žiakom základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie...

(V Bratislave, 31. 10. 2023)  V dňoch 7.-22. októbra sa uskutočnil v poradí 11. ročník Európskeho týždňa programovania (CodeWeek). Cieľom iniciatívy, do ktorej sa v aktuálnom roku zapojilo až 74 európskych krajín je zviditeľniť programovanie a ukázať nielen mladým, ale aj dospelým, ako...

Digitálna koalícia realizuje projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny – Ukrajinský žiak. Hlavným cieľom projektu je podpora žiakov ukrajinského pôvodu, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu. Podobne ako pri projekte Digitálny žiak, aj v rámci Ukrajinského žiaka majú cieľové...

Šiesty ročník ukrajinsko-slovenských študijných programov ukrajinských univerzít a slovenskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave  (VŠEM) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) a IT Asociáciou Slovenska (ITAS) bol poznačený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj napriek tomu si dnes na pôde VŠEM 11 ukrajinských...

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožnil získať viac ako 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl finančný príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, hovorí o obrovskom úspechu.  Registrácia v rámci...

Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predstavujú bezplatnú online vzdelávaciu platformu, zameranú na zlepšovanie digitálnych zručností vybraných cieľových skupín seniorov a zamestnancov verejnej správy s názvom Digitálny klub. Tá vznikla v rámci...

(Bratislava, 4. 9. 2023) Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl jedinečnú šancu získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Záujem o príspevok je veľký – ku dnešnému dňu...

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR – Digitálna koalícia (DK) reaguje na medializované informácie v súvislosti s podozreniami z porušovania zmluvných podmienok v rámci projektu Digitálny žiak zo strany niektorých zákonných zástupcov. Oficiálne stanovisko DK nájdete nižšie.  Každé zariadenie zakúpené s príspevkom...

Vďaka národnému projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), ktorý pred niekoľkými mesiacmi spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu...

Až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Ku dnešnému dňu oň už požiadalo viac ako 90-tisíc žiakov. Ministerstvo...

O digitálny príspevok na nákup nového notebooku, tabletu alebo all-in-one počítača je medzi žiakmi základných a stredných škôl obrovský záujem. Už tento mesiac bude môcť v rámci projektu Digitálny žiak využiť príspevok 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia až 20 000 žiakov....

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) dnes spustila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Historicky po prvý raz si tak budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností otestovať všetci žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku,...

Viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového notebooku či tabletu. Projekt Digitálny žiak už po prvom mesiaci od spustenia hlási veľký úspech – o príspevok požiadalo už viac ako 30-tisíc žiakov....

Prinášame najčastejšie otázky a odpovede o projekte Digitálny žiak. Digitálna koalícia spolu s ministerstvom pre investície a informatizáciu SR (MIRRI) spustila novú schému pomoci s názvom Digitálny žiak. Tá spočíva v poskytovaní finančnej dotácie na nákup výpočtovej techniky pre viac...

Pomáhame rodinám a podporujeme prístup detí k modernému vzdelávaniu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej spúšťa novú schému podpory pre rodiny so školopovinnými deťmi. Vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl dostanú jednorazový digitálny príspevok 350...