Príspevok na nový tablet alebo počítač môžu vďaka Digitálnej koalícii získať aj žiaci ukrajinského pôvodu

18. októbra 2023

Digitálna koalícia realizuje projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny – Ukrajinský žiak. Hlavným cieľom projektu je podpora žiakov ukrajinského pôvodu, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu. Podobne ako pri projekte Digitálny žiak, aj v rámci Ukrajinského žiaka majú cieľové skupiny nárok na získanie 350-eurového príspevku na nákup novej digitálnej techniky.

Nárok na príspevok majú žiaci so štatútom dočasného útočiska vo veku 6 – 18 rokov s riadnou školskou dochádzkou. Možnosť získať príspevok majú aj žiaci, ktorých sa nepodarilo prihlásiť do vhodného školského zariadenia a majú o tom potrebné potvrdenie. V tomto prípade je potrebné školskú dochádzku nahradiť dodatočným otestovaním úrovne jazykových znalostí a digitálnych zručností.

Na základe podnetov z prostredia slovenských vysokých škôl, organizácií, ktoré sa sústredia na prácu s ukrajinskou komunitou, ako aj ukrajinskej komunity ako takej, boli medzi oprávnené skupiny projektu Ukrajinský žiak zaradení aj žiaci vo veku do 18 rokov prihlásení na slovenských vysokých školách. „Cieľom je poskytnúť príspevok všetkým žiakom a študentom, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu opustili svoje domovy na Ukrajine a rozhodli sa začleniť do vzdelávacieho systému na Slovensku,“ konštatuje predseda Digitálnej koalície (DK), Mário Lelovský.

Podmienkou získania príspevku je registrácia na stránke www.ukrajinskyziak.sk. Tá je možná do 31 októbra 2023. Žiaci, ktorých nárok bude v štátnych registroch potvrdený, obdržia od Digitálnej koalície prostredníctvom SMS správy validačný kód pre uplatnenie príspevku. To je možné v širokej sieti zmluvných predajcov digitálnej techniky v rámci celého Slovenska, a to až do 30. novembra 2023. „Príspevok pre ukrajinských žiakov je v rovnakej výške ako pre slovenských žiakov. Projekt Ukrajinských žiak je zároveň plne financovaný z prostriedkov Európskej únie,“ vysvetľuje predseda DK.

Všetky potrebné informácie o registrácii a uplatnení príspevku sú dostupné na webovej stráne www.ukrajinskyziak.sk alebo prostredníctvom call centra +421 (0) 232 284467 (v pracovných dňoch v čase 9.00 – 17.00 je poskytované poradenstvo v ukrajinskom jazyku).

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Ukrajina


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať