Digitálny klub – inovatívna a jedinečná vzdelávacia platforma pre seniorov a zamestnancov verejnej správy 

27. septembra 2023

Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predstavujú bezplatnú online vzdelávaciu platformu, zameranú na zlepšovanie digitálnych zručností vybraných cieľových skupín seniorov a zamestnancov verejnej správy s názvom Digitálny klub. Tá vznikla v rámci národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. 

Digitálny klub je primárne určený pre zamestnancov verejnej správy vo veku nad 55 rokov, seniorov vo veku nad 65 rokov, invalidných a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do kategórie seniorov, a tiež pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom platformy je týmto skupinám umožniť bezplatné online vzdelávanie a zabezpečiť tak rozvoj ich digitálnych zručností, potrebný v dnešnom, modernom, svete. Platforma ponúka široké spektrum tém z digitálnej oblasti, ktoré sú “na mieru šité” pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. “Cieľom je poskytnúť im praktické zručnosti, ktoré budú môcť priamo uplatniť vo svojom bežnom súkromnom či pracovnom živote,” vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský. Pre seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím sú dostupné prezenčné aj online vzdelávacie kurzy a obsahy zamerané na objasnenie základnej a bezpečnej práce s počítačom či smartfónom, praktické používanie e-mailu a sociálnych sietí, ale aj rozpoznanie hoaxov a zvýšenie bezpečnosti pri používaní internetu. V prípade zamestnancov inštitúcií verejnej správy ide predovšetkým o dostupný vzdelávací obsah a online bezplatné kurzy zamerané napríklad na pokročilú prácu s vybranými digitálnymi nástrojmi.  

Prvým krokom k bezplatnému vzdelávaniu je registrácia a absolvovanie krátkeho online testu na www.digitalnyklub.sk, v rámci ktorého si môžu ľudia otestovať aktuálnu úroveň svojich digitálnych zručností. “Automaticky tiež získajú motivačný certifikát. Všetci registrovaní používatelia Digitálneho klubu, ktorí spĺňajú kritériá, sú tiež automaticky zaradení do súťaže o kúpeľné pobyty a zaujímavé vecné ceny,” vysvetľuje Lelovský. Súťaž trvá až do 30. 11. 2023. Všetky informácie nájdete na www.digitalnyklub.sk

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať