Digitálny žiak: terénni pracovníci budú počas celého leta pomáhať s registráciou žiakov v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

26. júla 2023

Vďaka národnému projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), ktorý pred niekoľkými mesiacmi spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. V záujme doručenia pomoci čo najväčšiemu počtu žiakov preto DK v spolupráci s komunitnými centrami aktuálne spúšťa terénne práce v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Desiatky terénnych pracovníkov po celom Slovensku tak už v najbližších dňoch pomôžu stovkám rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia s registráciou i samotným procesom získania a uplatnenia príspevku. 

O 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať aj počas leta. Nárok na jeho získanie majú primárne štyri skupiny žiakov, a to žiaci prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Digitálna koalícia aktuálne eviduje už viac ako  114-tisíc zaregistrovaných žiakov. „Záujem o príspevok pritom registrujeme vo všetkých skupinách žiakov. Ku dnešnému dňu sme zároveň odoslali už viac ako  42-tisíc odoslaných príspevkov na základe ktorých si žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu príspevok uplatniť v niektorej zo stoviek predajní v rámci celého Slovenska. Vďaka projektu Digitálny žiak má ku dnešku doma svoj vlastný nový počítač či tablet už viac ako  23-tisíc žiakov, čo je skvelá správa,“ konštatuje predseda DK, Mário Lelovský.

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých žiakov, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú a zabezpečiť, aby rozvíjali svoje digitálne zručnosti a vzdelávali sa plnohodnotne aj z pohodlia domova. Na pomoc má však ešte stále nárok aj ďalších, viac ako 40-tisíc žiakov, ktorí sa doposiaľ neregistrovali. Ide predovšetkým o žiakov pochádzajúcich z domácností zo znevýhodneného prostredia, vrátane marginalizovaných rómskych komunít. Práve z tohto dôvodu v týchto dňoch DK v spolupráci so samosprávami, komunitnými centrami a desiatkami terénnych pracovníkov začína s terénnou pomocou priamo v prostredí MRK. „Aktívne spolupracujeme so 139 komunitnými centrami v rámci celého Slovenska. Vďaka úzkej spolupráci s občianskymi združeniami TENENET a ROTA navštívi dvadsať kvalifikovaných terénnych pracovníkov počas celého leta jednotlivé rodiny so žiakmi, ktorí sú oprávnenými užívateľmi príspevku a prevedú ich procesom registrácie, ktorý je predpokladom na získanie príspevku,“ vysvetľuje expert DK na prostredie MRK, Martin Giertl. „Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v prostredí marginalizovaných komunít vítajú predĺženie lehoty na registráciu do konca augusta pre stredoškolákov, resp. do konca septembra aj pre ostatné skupiny žiakov. Zapojením terénnych pracovníkov do aktivít projektu priamo v prostredí MRK chceme prispieť k osvete a zvýšeniu počtu registrácií žiakov,“dopĺňa Adriana Mašková z občianskeho združenia TENENET. 

Pozitívnym príkladom spolupráce v rámci projektu Digitálny žiak sú aj  aktivity v rámci košickej mestskej časti LUNÍK IX. „Zákonní zástupcovia a oprávnení žiaci prejavujú o registráciu a možnosť získať príspevok veľký záujem,“ konštatuje starosta mestskej časti LUNÍK IX Marcel Šaňa. Do aktivít projektu Digitálny žiak je zároveň zapojených aj takmer 500 základných a stredných škôl v rámci celého Slovenska. Práve košický región potvrdzuje, že spolupráca so školami je skutočne efektívna a prináša pozitívne výsledky. „Máme radosť, že aj naša základná škola na projekte Digitálny žiak aktívne participuje. Už od spustenia projektu informujeme našich žiakov a ich zákonných zástupcov o možnosti získania príspevku a aktívne pomáhame s ich registráciou,“ vysvetľuje riaditeľ Základnej školy na Podjavorinskej ulici na LUNÍKU IX, Milan Dulina. „Spôsob akým samosprávy, školy a komunitné centrá denne pomáhajú žiakom a ich zákonným zástupcom, často aj nad rámec predpokladaných aktivít projektu, sú vynikajúcim príkladom, že spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov prináša výsledky a v konečnom rade je prínosom nie len pre cieľovú skupinu, teda žiakov, ale pre celú komunitu a spoločnosť,“uzatvára Giertl.

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky tak môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať jednoducho – vyplnením registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. Následne už len stačí počkať na overovací kód a uplatniť si svoj príspevok v niektorej zo stoviek predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať