Registrácia v projekte Digitálny žiak je ukončená – 350-eurový príspevok na nákup nového počítača či tabletu si môžu žiaci uplatniť do konca novembra

11. októbra 2023

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožnil získať viac ako 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl finančný príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, hovorí o obrovskom úspechu. 

Registrácia v rámci projektu Digitálny žiak bola spustená od februára do septembra tohto roka. Počas tohto obdobia o príspevok na nákup nového počítača či tabletu požiadalo viac ako 150-tisíc žiakov a ich zákonných zástupcov. Ku dnešnému dňu už má vďaka Digitálnemu žiakovi svoje nové zariadenie doma viac ako 66-tisíc študentov. Nárok na príspevok v aktuálnom kalendárnom roku mali všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024), vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov, žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Mám nesmiernu radosť, že záujem žiakov a ich rodín o príspevok v rámci Digitálneho žiaka bol taký výrazný. Pevne verím, že táto pomoc zabezpečí, že naši žiaci budú samostatnejší, digitálne zdatnejší a lepšie pripravení na výzvy, ktoré im prináša štúdium v dnešnej digitálnej dobe,“ konštatuje predseda DK, Mário Lelovský. 

Registrácia v rámci projektu Digitálny žiak bola možná do 30. septembra 2023. V aktuálnej fáze aj naďalej prebieha overovanie nárokov už zaregistrovaných žiakov na príspevok, a priebežné odosielanie informačných SMS správ o výsledku overovania údajov žiakov v jednotlivých štátnych registroch. Aktuálne má overený nárok na uplatnenie príspevku 103-tisíc registrácií, predovšetkým zo skupín žiakov prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024), vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov, žiakov, ktorí pochádzajú z domácností v hmotnej núdzi, a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Overovanie v skupine domácností s príjmom nižším ako 60% mediánu príjmu je administratívne náročnejšie, a preto prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť. Predpokladáme, že všetky skupiny žiakov by mali od Digitálnej koalície obdržať SMS správu najneskôr do druhej polovice októbra,“vysvetľuje Lelovský. 

Prioritou DK bolo zabezpečiť, aby mali všetci žiaci dostatok času na uplatnenie príspevku v predajniach. Práve z tohto dôvodu sa DK v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI SR) rozhodla predĺžiť termín na uplatnenie príspevku až do 30. 11. 2023. „Príspevok je možné uplatniť v ktorejkoľvek z viac ako 500 zmluvných predajní digitálnej techniky zapojených do projektu,“ spresňuje predseda DK, Mário Lelovský.  Kompletný zoznam prevádzok a všetky potrebné informácie nájdu žiaci a ich zákonní zástupcovia na webstránke www.digitalnyziak.sk, kde si zároveň všetci zaregistovaní môžu overiť aktuálny stav svojej registrácie či požiadať o opätovné zaslanie SMS správy v prípade potreby.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať