Pilotný projekt prípravy platformy pre zvyšovanie digitálnych zručností seniorov digitálnekurzy.sk je vo finále: Seniori a zamestnanci verejnej správy si zlepšili digitálne zručnosti – stovky vzdelávacích kurzov pripravili seniorov na bezpečnú prácu s novými technológiami

18. decembra 2023

Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR)ukončili projekt zameraný na vytvorenie vzdelávacej platformy pre seniorov a zamestnancov verejnej správy. Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (Digitálne kurzy) počas tohto roka zrealizoval viac ako 500 vzdelávacích kurzov pre tisíce seniorov v rámci celého Slovenska, ktorí sa tak naučili efektívne pracovať s počítačom či smartfónom. Projekt tiež overil platformu pre online vzdelávanie. 

Projekt Digitálne kurzy bol primárne určený pre zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, ktorí môžu v dôsledku nedostatočnej úrovne digitálnych zručností prísť o svoje pracovné miesta. Absolvovať ho mohli aj seniori nad 65 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o ohrozené skupiny obyvateľstva, ktorým môžu nedostatočné znalosti  digitálneho sveta skomplikovať každodenný život, vrátane komunikácie s rodinou či úradmi. Cieľom Digitálnych kurzov bolo týmto skupinám obyvateľstva sprístupniť bezplatné online vzdelávanie a zabezpečiť tak efektívny rozvoj ich digitálnych zručností, ktoré sú základným pilierom v modernom svete. DK počas tohto roka zrealizovala celkovo 521 vzdelávacích kurzov na 52 školiacich miestach v rámci celého Slovenska. Celkovo sa na stránku Digitálny klub a do školení na stránke Digitálne kurzy zapojilo až 13 850 seniorov a zamestnancov verejnej správy. „Seniori pozitívne reagovali nielen na prezenčné kurzy, ale aj na online vzdelávaciu platformu. Tá im pomohla s bezproblémovým ovládaním smartfónu, čím im uľahčila bežnú komunikáciu. V praxi to znamená, že mnohí seniori prekonali strach z používania moderných technológií,“ vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský.

Počas bezplatných vzdelávacích kurzov sa seniori naučili pracovať s počítačom a smartfónom, používať e-mail a sociálne siete. Súčasťou školení bolo aj rozpoznanie hoaxov či bezpečnosť pri používaní internetu.  Venovali sa tiež základnej práci s fotoknihou, aplikáciám ako je Whatsapp či Zoom. V prípade zamestnancov inštitúcií verejnej správy boli bezplatné kurzy zamerané najmä na pokročilú prácu s vybranými digitálnymi nástrojmi v MS Office. Naučili sa tiež vytvárať moderné prezentácie v MS Powerpoint a spracovať dáta do prehľadných tabuliek, ktoré sú mnohokrát základnou požiadavkou zamestnávateľa na prehľadné spracovanie informácií. Práca so seniormi, ako aj znevýhodnenými skupinami zamestnancov vo verejnej správe, si vyžaduje absolútnu profesionalitu, ale aj trpezlivosť,“ konštatuje na margo projektu Richard Raši, minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Dôveru týchto cieľových skupín totiž viete stratiť iba raz a to si my nemôžeme dovoliť. Osobne ma aj preto napĺňa hrdosťou počet seniorov, ktorých sa nám vďaka projektu podarilo vzdelať a v podobných aktivitách sa určite budeme snažiť pokračovať aj v budúcnosti.“

Seniori si projekt pochvaľujú. „Školenia boli veľmi užitočné a pomohli seniorom získať praktické zručnosti, ktoré môžu každodenne využiť,“ konštatuje Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Jarmila Staneková predsedníčka AKSen dopĺňa: „Mnohí seniori prekonali svoj rešpekt z moderných technológií. Už dnes môžu vďaka absolvovaniu kurzov využívať napríklad nové komunikačné kanály pre rozhovory s blízkymi. Radi by vo vzdelávaní pokračovali a preto veríme, že kurzy budú pokračovať.“ Seniori pritom v praxi ocenili najmä prezenčné kurzy – tie im prinášajú množstvo benefitov. „Fyzická prítomnosť umožňuje osobnú interakciu a okamžitú pomoc pri učení sa nových vecí. Skupinové kurzy tiež podporujú spoločenskú interakciu a vytvárajú prostredie, kde si môžu seniori vymieňať skúsenosti a podporovať sa navzájom,“ vysvetľuje ambasádor projektu Milan Muška.  

Okrem online certifikátu boli automaticky všetci, ktorí sa prihlásili na stránku Digitálneho klubu, zaradení do súťaže o kúpeľné pobyty a zaujímavé vecné ceny. Začiatkom decembra DK pod dohľadom notára vyžrebovala viacerých výhercov, ktorí si v týchto dňoch preberú výhru. „Dobrou správou je, že aj keď projekt skončil, všetci zaregistrovaní môžu aj naďalej využívať online vzdelávaciu platformu digitalnekurzy.sk, ktorá ponúka pestrý obsah pre rozvoj digitálnych zručností. Už v tejto chvíli zároveň pripravujeme aj ďalšie aktivity zamerané na vzdelávanie slovenských seniorov, a to aj v rámci vládneho Programu aktívneho starnutia, ktoré predstavíme už čoskoro,“ uzatvára predseda DK, Mário Lelovský. 

Platforma digitalnekurzy.sk vznikla v rámci národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej webstránke národného projektu www.digitalnekurzy.sk

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať