Šiesty ročník spoločných ukrajinsko-slovenských študijných programov je úspešne za nami – študenti dnes získali svoje diplomy

18. októbra 2023

Šiesty ročník ukrajinsko-slovenských študijných programov ukrajinských univerzít a slovenskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave  (VŠEM) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) a IT Asociáciou Slovenska (ITAS) bol poznačený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj napriek tomu si dnes na pôde VŠEM 11 ukrajinských študentov prevzalo svoj vysokoškolský diplom. Vďaka efektívnej spolupráci s DK a firmami združenými v ITASe majú čerství absolventi na pracovnom trhu oproti iným rovesníkom značnú výhodu – tou sú celoročné skúsenosti z praxe u slovenských IT firiem.

Na projekte ukrajinsko-slovenských študijných programov DK a ITAS participujú už od roku 2017. Ten otvára dvere novým príležitostiam v oblasti vzdelávania a praxe pre mladých talentovaných jednotlivcov. Za tento čas sa DK v spolupráci s ukrajinskými univerzitami a slovenskými vysokými školami podarilo pre potreby pracovného trhu získať a pripraviť viac ako 70 mladých ľudí, z ktorých sú dnes úspešní odborníci v IT odbore. „Projekt ukrajinsko-slovenských študijných programov poskytuje zahraničným študentom jedinečnú možnosť prísť študovať na Slovensko a popri ňom praxovať v slovenských firmách, ktoré sú priekopníkmi v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Cieľom je pripraviť týchto študentov pre potreby trhu práce a poskytnúť im všetky potrebné zručnosti a vedomosti ešte počas štúdia,“ vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský. 

Aktuálny ročník spoločných študijných programov bol do značnej miery negatívne poznačený vojnou na Ukrajine. Aj napriek tomu si však dnes  svoj vysokoškolský titul na pôde VŠEM úspešne prevzalo ďalších 11 študentov z ukrajinských univerzít. Tí v rámci šiesteho ročníka projektu absolvovali popri štúdiu prax v spoločnostiach IBM, Synpulse Slovakia, PricewaterhouseCoopers Advisory, Asseco Central Europe, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia . Väčšina z nich už má jasno aj v tom, čo bude ďalej –  všetci absolventi totiž už majú zároveň zaistenú pracovnú pozíciu, či už priamo vo firmách, v ktorých počas štúdia praxovali, prípadne v iných slovenských firmách. „Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a priemyslom je kľúčová. Jedine vďaka nej budú naši absolventi pripravení na reálne požiadavky trhu práce. Nesmierne ma preto teší, že máme tú česť participovať na rozvoji ukrajinsko-slovenských študijných programov a prehlbovaní efektívnej spolupráce s ukrajinskými univerzitami a slovenskými firmami,“ konštatuje na margo projektu rektor VŠEM, Ľuboš Cibák. 

Spolupráca v rámci projektu spoločných študijných programov však nezostáva obmedzená výhradne len na Ukrajinu. Vďaka EMA – Development and Mobility Agency, SlovakAid a Ukrajinsko-slovenskému centru bol projekt úspešne rozšírený aj do Moldavska a Uzbekistanu. Tento krok smeruje k podpore vzdelania a praxe v oblasti informačných technológií v týchto krajinách. Predseda DK Mário Lelovský však upozorňuje, že lákanie talentov zo zahraničia by spolu so skvalitňovaním slovenského vysokého školstva malo byť pre Slovensko a jeho novú vládu jednou z kľúčových priorít. „Je našou spoločnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa naša krajina stala priekopníkom v digitálnej transformácii. Žiaľ, dlhodobý akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti svedčí skôr o opaku. Veľa sa však môžeme naučiť práve od tých, ktorí prinášajú skúsenosti a inovácie zo zahraničia. Ich prítomnosť prináša nové perspektívy na zdokonalenie IT odvetvia na Slovensku,“ spresňuje. Bez toho, aby vláda pristúpila k zásadnému spružneniu migračnej politiky a zjednodušeniu procesu zamestnávania kvalifikovaných ľudí zo zahraničia sa však podľa neho správnym smerom naša krajina neposunie. Zahraničným študentom na Slovensku dnes nie je štátom poskytované ani len zdravotné poistenie, keďže nie sú štipendistami štátu, ktoré získa len veľmi malý počet žiadateľov,“ zdôrazňuje Lelovský. „V tomto kontexte si ceníme, že v spolupráci s RÚZ a ITAS sa nám podarilo od 1. októbra presadiť rozšírenie udeľovania národných víz pre vysokokvalifikovanú pracovnú silu aj na absolventov prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Toto rozšírenie má pre Slovensko mimoriadny význam, keďže v mnohých krajinách veľký počet absolventov technických odborov ukončuje vzdelanie zamerané napríklad na informačné technológie s titulom bakalár. Môžeme tak prilákať väčší počet zahraničných odborníkov pre slovenský pracovný trh,“  reaguje Marián Vlasatý, riaditeľ EMA – Development and Mobility Agency. 

DK zároveň upozorňuje, že Slovensko doposiaľ nemá zriadené žiadne mechanizmy, pomocou ktorých by bolo schopné lákať talent zo zahraničia – zaostávame aj za Českom či Poľskom, ktoré majú v krajinách na východ od Slovenska desiatky špecialistov na “lov talentu”. „Ministerstvo školstva víta a podporuje aktivity spoločných študijných programov a verím, že po absolvovaní komplexnej akreditácie vysokých škôl na Slovensku vznikne podstatne viac takýchto programov vedúcich k rýchlejšej internacionalizácii vysokého školstva,“ dopĺňa Michal Fedák, štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo. 

Súčasťou slávnostných promócií bol aj predseda Digitálnej koalície a 1. viceprezident RÚZ – Mário Lelovský.

Projekt spoločných ukrajinsko-slovenských študijných programov nekončí – šiesty ročník mal v novom akademickom roku pôvodne priniesť príchod 22 študentov – ten však narušila vojna na Ukrajine a s ňou súvisiaca branná povinnosť mužov v produktívnom veku. Aj z tohto dôvodu DK spúšťa ďalší ročník zatiaľ s troma študentmi. „Ukrajina dnes bojuje proti brutálnej a krutej ruskej agresii a bráni svoju budúcnosť, slobodu a demokraciu. Po víťazstve budeme potrebovať najlepšie svetové praktiky a odborné skúsenosti na obnovu ukrajinskej ekonomiky a rekonštrukciu našich miest. Veľmi si vážime podporu a možnosť vzdelávania ukrajinských študentov v rámci spoločných študijných programov, pretože znalosti a profesionálne skúsenosti získané v Slovenskej republike sú určitou investíciou do budúcností Ukrajiny a príspevkom k povojnovej obnove našej krajiny,” konštatuje mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku, Myroslav Kastran. „Od vypuknutia vojnového konfliktu robíme maximum pre to, aby sme boli ukrajinským univerzitám a ich študentom nápomocní. Naša pomoc a podpora, samozrejme, aj naďalej trvá,“  dodáva predseda DK, Mário Lelovský.

Spoločná fotografia všetkých absolventov spolu s významnými hosťami.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Ukrajina


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať