Digitálny žiak: overovanie nároku na príspevok na nákup novej digitálnej techniky je ukončené – žiaci si môžu svoje príspevky uplatniť do konca novembra

10. novembra 2023

Pilotný ročník národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožňuje žiakom základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) dnes oficiálne ukončili overovanie nároku na príspevok u registrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov. Už v najbližších dňoch im rozpošlú posledné validačné kódy, ktoré si budú môcť rodiny uplatniť do konca novembra. 

Cieľom projektu Digitálny žiak je poskytnúť žiakom, primárne zo sociálne znevýhodneného prostredia, finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu určeného na vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností. V rámci projektu Digitálny žiak v tomto roku Digitálna koalícia podporí až 130-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Ku dnešnému dňu už má vďaka Digitálnemu žiakovi svoje nové zariadenie doma viac ako 105-tisíc žiakov. 

Predpokladom na získanie príspevku je okrem správnej registrácie v systéme aj overenie oprávnenosti nároku žiakov a ich zákonných zástupcov na príspevok v jednotlivých štátnych registroch zo strany MIRRI SR. Od februára do septembra tohto roka, teda počas obdobia kedy boli registrácie spustené, požiadalo o príspevok celkovo viac ako 164-tisíc žiakov a ich zákonných zástupcov. 

Do dnešného dňa zaslala DK celkovo 129-tisíc potvrdzujúcich validačných SMS kódov. Práve s nimi si môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia príspevok uplatniť v niektorej zo stoviek zmluvných predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska. Už dnes rozpošle DK ďalších, vyše 9-tisíc validačných kódov posledným žiakom, ktorých nárok bol potvrdený. Žiaci majú na uplatnenie príspevku čas do konca novembra, vybrať si môžu ktorúkoľvek z predajní zapojených do projektu.

V rámci projektu Digitálny žiak sa však zaregistrovali aj žiaci a zákonní zástupcovia, ktorých nárok nebol štátom potvrdený, a to z dôvodu, že nespadajú do cieľových skupín projektu alebo svoju registráciu vyplnili nesprávne. Ide o skupinu približne 25-tisíc žiakov, ktorí obdržia uvedenú informáciu formou SMS správy na telefónne číslo uvedené v registrácii. Digitálna koalícia, z hľadiska ochrany osobných údajov získava výlučne informáciu o potvrdení alebo nepotvrdení nároku pre registráciu žiaka identifikovanú rodným číslom. V tejto súvislosti nedisponuje podrobnými informáciami o dôvodoch, pre ktorý nebol nárok žiadateľom poskytnutý a rovnako tak nemá k dispozícii nástroje na overenie správnosti údajov poskytnutých v registračnom procese. 

Kompletný zoznam prevádzok a všetky potrebné informácie o projekte nájdu žiaci a ich zákonní zástupcovia na webstránke www.digitalnyziak.sk.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať