Úspech Digitálneho žiaka v číslach: pilotný ročník národného projektu prekonal všetky očakávania – pomohol desaťtisícom slovenských žiakov

15. decembra 2023

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), v rámci ktorého mohli žiaci základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia, je na svojom konci. Za menej než rok od spustenia prekonal všetky očakávania a zaznamenal viac ako 164-tisíc unikátnych registrácií žiakov a ich zákonných zástupcov z celého Slovenska. Do pilotného ročníka národného projektu sa zapojili tisíce škôl, učiteľov, školských digitálnych koordinátorov a terénnych pracovníkov v rámci celého Slovenska. Viac ako 130-tisíc žiakov má tak vďaka Digitálnemu žiakovi doma svoje nové, digitálne, zariadenie určené na vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.

Pilotný ročník národného projektu oficiálne odštartoval 28. februára tohto roka pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK). V rámci neho mohli žiaci základných a stredných škôl získať príspevok na nákup nového počítača či tabletu s klávesnicou. Cieľom projektu bolo vyrovnávať štartovacie čiary a zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení medzi žiakmi, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú. Takmer okamžite po spustení prichádzali denne tisíce nových registrácií a žiadostí o príspevok. DK počas trvania projektu zaznamenala viac ako 164-tisíc unikátnych registrácií, z čoho až 91-tisíc žiadostí pre žiakov pochádzalo práve zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Naším cieľom bolo doručiť adresnú pomoc rodinám so školopovinnými deťmi, s radosťou môžem skonštatovať, že to sa nám aj podarilo. V spolupráci s ministerstvom investícií sme údaje každého registrovaného žiaka overili v jednotlivých štátnych registroch. Počas trvania projektu sme zrealizovali viac ako pol milióna overovacích úkonov jednotlivých registrácií, celkovo vďaka projektu získalo príspevok viac ak 130-tisíc slovenských žiakov, čo je skvelý výsledok,“ konštatuje predseda DK, Mário Lelovský. „Projekt Digitálny žiak mal svoje opodstatnenie a chcem sa poďakovať Digitálnej koalícií za jeho realizáciu,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Zároveň dodal, že projekt mal dobrú myšlienku, ale bývalé vedenie ministerstva ho nenastavilo ideálne. Ak nájdeme finančné zdroje a budeme v projekte do budúcna pokračovať, budeme sa musieť vyvarovať chybám, na ktoré bývalé vedenie rezortu nemyslelo. Raši dodal, že nová vláda vo svojom programovom vyhlásení plánuje distribuovať aj internetové poukazy a je pravdepodobné, že tieto pomôžu aj časti cieľovej skupiny projektu Digitálny žiak. 

Do realizácie projektu Digitálny žiak boli aktívne zapojené tisíce základných a stredných škôl, 7-tisíc učiteľov a školských digitálnych koordinátorov, stovky komunitných centier a terénni pracovníci v rámci celého Slovenska. „Projekt Digitálny žiak umožnil prístup ku vlastnej digitálnej technike aj pre žiakov slovenských základných škôl, ktorým by to domáce prostredie neumožňovalo. V cieľovej skupine boli žiaci, ktorým získané technické vybavenie otvorilo dvere do virtuálneho učenia sa, doučovania, hľadania odpovedí,“ konštatuje na margo projektu prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Nezanedbateľnú úlohu v rámci Digitálneho žiaka zohrávali aj predajcovia digitálnej techniky, u ktorých si mohli rodiny svoje príspevky uplatniť. Celkovo sa zapojilo viac ako 550 prevádzok a 5 500 predajcov v rámci celej krajiny. „Pri uplatňovaní príspevku strávili predajcovia so žiakmi a ich zákonnými zástupcami viac ako 100-tisíc hodín. Podobne na tom bolo aj naše call centrum, kde neustále zvonil telefón. Celkovo sa nám podarilo vybaviť viac ako stotisíc rôznych požiadaviek,“ vysvetľuje Lelovský. Aj vďaka efektívnej spolupráci všetkých strán je tak Digitálny žiak doposiaľ jediným projektom svojho druhu, ktorý v slovenských podmienkach prostredníctvom vouchrovej schémy doručil adresnú pomoc priamo do rúk jednotlivých žiakov. 

Enormný záujem zo strany žiakov a rodín ukázal, že investície do vybavenia študentov digitálnou technikou sú nevyhnutné a slúžia na zlepšenie digitálnych zručnosti detí. Tie sú v 21. storočí kľúčové pre kvalitné vzdelávanie a následné uplatnenie na trhu práce. Počas trvania projektu sa však vyskytlo aj niekoľko individuálnych prípadov, kedy boli zariadenia zakúpené s pomocou príspevku zo strany zákonných zástupcov, predané do záložne. Evidujeme menej ako dvadsať takýchto prípadov. Aktívne naďalej spolupracujeme s políciou, kde poskytujeme súčinnosť pri identifikácii zariadení a prijímateľov,“ pokračuje predseda DK. Digitálna koalícia zároveň apeluje, aby sa pokračovalo v systematickom vybavovaní žiakov potrebnou technikou podľa vzoru krajín Európskej únie (EÚ), akými sú Poľsko, Rakúsko či Fínsko. „Digitálny žiak je unikátny projekt, ktorý potvrdil, že na Slovensku sme schopní narábať s európskymi zdrojmi efektívne a systémovo. Berme tento národný projekt ako „lastovičku“ a pozitívny príklad toho, akým smerom sa v tejto oblasti uberať. Pri vybavení žiakov digitálnou technikou celý proces len začína – rozhodujúce bude, ako sa naša krajina popasuje s ďalšími výzvami v tejto oblasti, akými sú nedostatočné pripojenie na internet, napríklad z dôvodu nepokrytia územia internetom alebo vysokých nákladov pre nízkopríjmové domácnosti. Kľúčové sú aktivity a projekty, ktoré na Digitálneho žiaka nadviažu a zabezpečia aj ďalší rozvoj digitálneho ekosystému v našej krajine, ako aj rozvoj digitálnych zručností žiakov vrátane kybernetickej bezpečnosti alebo práce s kancelárskymi nástrojmi, ktoré budú dostupné na stránke projektu www.digitalnyziak.sk ,“ dodáva predseda DK, Mário Lelovský. 

Projekt Digitálny žiak je spolufinancovaný zdrojmi EÚ a realizovala ho Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR pod záštitou MIRRI SR. Medzi spolupracujúce organizácie, ktoré projekt Digitálny žiak podporili, patria SK8 samosprávne kraje, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl, Zväz školských asociácii a združení, Inštitút duševnej práce, Aliancia stredoškolákov a Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity. Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať