Program pre ženy TechEU

16. marca 2023

Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa výzvu na organizáciu programu Ženy TechEU.

Očakávané výsledky:

 • Podporovať špičkové technologické inovácie ako základ moderného a konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje;
 • Podporovať vedúce postavenie žien v odvetví špičkových technológií s cieľom vybudovať spravodlivejšie, inkluzívnejšie a prosperujúcejšie inovačné ekosystémy v Európskej únii (EÚ);
 • Podporovať spoluprácu a vytváranie sietí medzi podnikateľkami v oblasti špičkových technológií.

Očakáva sa, že konzorcium vybrané v rámci tejto výzvy zorganizuje program Women TechEU, ktorý bude zahŕňať tieto činnosti:

 • Zabezpečiť koncepciu, organizáciu a riadenie systému Women TechEU, čím sa zabezpečí kontinuita s predchádzajúcimi verziami systému
 • Zabezpečiť hladké prepojenie so službami Európskej rady pre inováciu v oblasti podnikateľskej akcelerácie (BAS) pre podporné činnosti mentorstva a koučingu;
 • Komunikovať a podporovať systém s cieľom zabezpečiť kvalitné aplikácie;
 • Organizovať významné podujatia, vybudovať sieť príjemcov grantov Ženy TechEU a pomôcť im spojiť sa s celkovou komunitou EIC;
 • Podporovať spoluprácu a činnosti v oblasti vytvárania sietí medzi komunitou podnikateliek v oblasti špičkových technológií;
 • Správa o vykonávaní schémy (kľúčové údaje o žiadostiach, financovaných startupoch, demografii konečných príjemcov schémy atď.) útvarom Európskej komisie.

Konečným cieľom je podpora európskych začínajúcich podnikov v oblasti špičkových technológií v počiatočnej fáze, ktoré sú registrované a usadené v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Európa najmenej šesť mesiacov v čase predloženia návrhu, sú založené alebo spoluzaložené ženami, ktoré zastávajú pozíciu vrcholového manažmentu.

V prípade potreby by sa žiadatelia mali usilovať o synergie s možnosťami ďalšieho financovania z iných relevantných európskych, vnútroštátnych a/alebo regionálnych inovačných programov.

Zloženie konzorcií:

 • aspoň jeden nezávislý právny subjekt usadený v členskom štáte a
 • aspoň dva ďalšie nezávislé právne subjekty, z ktorých každý má sídlo v rôznych členských štátoch alebo pridružených krajinách.

Financovanie:

 • do výšky 15.000,000 EUR
 • V prípade tejto výzvy sa vyplatí len 1 grant.

Termín na predloženie: 23. marec 2023 17.00 hod. bruselského času

Digitálna technológia/špecializácia

 • Umelá inteligencia
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Veľké dáta
 • Blockchain
 • Cloud computing
 • Kvantová výpočtová technika


Úroveň digitálnych zručností

 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Industry - Field of Education and Training

 • Basic programmes and qualifications


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Form of funding

Dotácia


Financing intermediary


Beneficiaries


Financing conditions


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať