Výzva na predkladanie ponúk

27. apríla 2023

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky dňa 27.04.2023 vyzýva na:

Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“.

Celé znenie výzvy: Vyzva prieskum trhu NK 2230427 a návratka na zaslanie ponuky: Cenová ponuka – návratka

Cenovú ponuku pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky môžete zaslať v lehote do 03.05.2023 do 16:00 hod. na  e-mailovú adresu bederka@digitalnakoalicia.sk priložením vyplneného a podpísaného formulára pre cenovú ponuku – návratku.

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Forma financovania

Finančný nástroj


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať