VYSOKÉ ŠKOLY MÔŽU ZÍSKAŤ FINANCIE NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU BUDOV A INTERNÁTOV

17. júla 2023

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na  rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej, ubytovacej a inej infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa môžu prihlásiť verejné a štátne vysoké školy. Celková alokácia je 53 miliónov eur. Výzva je súčasťou komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality a výkonnosti vysokých škôl.

Zámerom rezortu školstva je podporiť rozvoj vysokých škôl prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie a modernizácie budov, a tým zároveň zvýšiť ich energetickú efektívnosť. Vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR tak môžu vysoké školy zatraktívniť svoje budovy, internáty či školské areály a znížiť ich prevádzkové náklady. Žiadateľmi môžu byť verejné a štátne vysoké školy. 

„Dlhodobo cítime investičný dlh na vysokých školách. Toto je jeden z krokov, ktorý môže prispieť k tomu, aby slovenské vysoké školy boli pre študentov, ale aj pedagógov atraktívnejšími,“ uvádza Daniel Bútora, minister školstva.

Aktivity, ktoré môžu byť súčasťou projektov, sú rozdelené do dvoch skupín. Vysoká škola si musí zvoliť povinnú aktivitu a ľubovoľný počet voliteľných aktivít alebo žiadnu z nich.

Vzhľadom na zelené ciele Plánu obnovy a odolnosti SR je povinná aktivita zameraná na rekonštrukciu, modernizáciu a iné aktivity spoločne vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu, ktorými sa dosiahne úspora primárnej energie na úrovni viac ako 30 %.

Rekonštrukcia a modernizácia však nemusia byť zamerané len na energetické riešenia. Medzi voliteľné aktivity sú zaradené aj nákup a montáž interiérového vybavenia, zvýšenie mobility a debarierizácia budovy, digitalizácia budov prostredníctvom elektronických a informačných systémov či úprava vonkajších areálov.

Výzva je nastavená tak, aby čerpanie bolo možné realizovať čo najrýchlejšie. S vysokými školami bol zámer výzvy komunikovaný od začiatku roka, pričom sa čakalo na schválenie revízie Plánu obnovy a odolnosti SR, aby bolo možné stanoviť alokáciu. Pri príprave výzvy sme si mapovali aj investičné plány a aktivity oprávnených vysokých škôl. Z toho predpokladáme, že prostriedky budú vysokými školami včas a účelne využité,“ informuje Michal Fedák, štátny tajomník ministerstva školstva.

„Projekty realizované v rámci uvedenej výzvy významne pomôžu splniť cieľ plánu obnovy zmodernizovať alebo zrekonštruovať najmenej 120-tisíc metrov štvorcových plochy vysokých škôl vrátane vysokoškolských internátov. Na uvedený cieľ je v pláne obnovy vyčlenených 173 miliónov eur vrátane DPH, z čoho väčšia časť bude prerozdelená v rámci výzvy pre vysoké školy, ktoré sa budú spájať formou konzorcií. Tá bude vyhlásená v najbližších týždňoch. Uvedené investície pomôžu zatraktívniť priestory aj vybavenie vysokých škôl a spolu s nadväzujúcimi reformami plánu obnovy zvýšia ich vzdelávací a výskumný potenciál,“ povedal Peter Goliaš riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií NIKA.

Výzva je otvorená do 31. decembra 2024. Úspešný žiadateľ môže využiť financie na projekty, ktorých implementácia začala od 1. februára 2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí 31. marca 2026. Celková alokácia finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje sumu 53 000 000 EUR s DPH. Jedna vysoká škola môže v rámci výzvy podať aj viac žiadostí, pričom jedna žiadosť môže byť v hodnote maximálne 9,9 mil. € s DPH. Maximálna výška zazmluvnených prostriedkov na jednu vysokú školu je 19,8 mil. € s DPH. Viac informácií a samotná výzva sú dostupné na: https://www.minedu.sk/vyzva-c-4-komplexna-modernizacia-budov-a-internatov-verejnych-a-statnych-vysokych-skol/

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť
  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Services not elsewhere classified


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Osoby s 3 – 10-ročnou praxou
  • Osoby s 0 – 3-ročnou praxou


Form of funding

Dotácia


Financing intermediary


Beneficiaries


Financing conditions


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať