Výzvy a granty

Možnosti financovania aktivít na podporu zvyšovania digitálnych zručností na vnútroštátnej a európskej úrovni

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

The Pontis Foundation launches a grant call Mature for the digital Age, which will support the relationship of seniors to digital technologies. The article was originally published on https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-grantovu-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-podpori-vztah-seniorov-k-digitalnym-technologiam/ date 5 November 2021 Mature for the Digital Age Even for the elderly,...

Zobrazuje sa 13-14 z 14 výsledkov