Dátum zverejnenia výzvy: 25.04.2022
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.06.2022
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 30.08.2022

Disponibilná alokácia vo výške 3 000 000,00 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2022/7/19-DOP.

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-opii-2022_7_19-dop-digi-zrucnosti/?fbclid=IwAR0j-PPTMe4niBAf-uAdSg0VgfyA8vPsEv9SW7DN7z5T_C2F8C9yYB79sdI