SK-NIC: VÝZVA PRE MALÉ PROJEKTY 2022

5. septembra 2022

Pre záujemcov je pripravená suma až 200 000 EUR na podporu ich inovatívnych nápadov.

Prihlasovanie projektov je možné od 1. septembra 2022 do 15. októbra 2022. Jeden projekt môže získať prostriedky v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR a požiadať o ne je rovnako ľahké, ako predtým.

Všetky potrebné informácie nájdete na portáli virtualno.sk.

A aké sú témy najbližšej výzvy?

  • Hľadáme projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie),
  • tiež nás zaujímajú projekty podporujúce kultúru prostredníctvom IKT (tzv. e-kultúra)
  • a nezabudnime na našich rodičov, či starších susedov, ktorí sa taktiež dennodenne pohybujú vo virtuálnom prostredí, preto hľadáme aj projekty, ktoré prinášajú digitálne riešenia pre seniorov.

Podrobné informácie o tom, kto môže požiadať o podporu a za akých podmienok nájdete na našom webe spolu s kompletným znením výzvy.

Fond SK-NIC funguje vo svojej súčasnej podobe od roku 2019. Od tej doby podporil už vyše 60 projektovv celkovej sume viac ako 850 000 EUR a ďalšie prostriedky čakajú teraz práve na vás!

Článok pôvodne uverejnený na SK-NIC

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Forma financovania

Dotácia


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať