SK-NIC: Výzva pre veľké projekty 2022

31. marca 2022

Vo Fonde SK-NIC vieme, že  situácia v ostatných mesiacoch preverila nielen dospelých, ale aj deti.

Fond SK-NIC už pomohol viac ako 50-tim projektom a na ich realizáciu prispel sumou až 600.000EUR. Tieto projekty pomáhajú ľuďom prekonávať nástrahy sveta reálneho aj virtuálneho.

A v pomoci pokračujeme.

V nasledujúcej výzve by sme radi videli projekty, ktoré podporia bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore a dospelým pomôžu zvládnuť digitálnu hygienu. Novinkou medzi témami je doprava využívajúca moderné technológie.

Témy výzvy sú:

 • bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore,
 • projekty podporujúce dopravu prostredníctvom IKT (E-doprava),
 • digitálna hygiena pre dospelých.

Ak máte skvelý nápad, no nedostatok financií, neváhajte a prihláste svoj projekt!

Radi pomôžeme nielen vám, ale aj nášmu virtuálnemu Slovensku rásť a rozvíjať sa.

Nezabudnite!

Aktuálna výzva je otvorená od 15. marca do 31. mája 2022. Jeden projekt môže získať podporu v rozmedzí od 10 000 do 30 000 EUR a v tejto výzve podporíme projekty v sume až 300.000,- EUR!

“Spolu formujeme digitálnu budúcnosť Slovenska! Fond SK-NIC stojí pri vás a pomáha prekonávať výzvy, ktoré prichádzajú s rastúcim digitálnym svetom.

V minulosti sme podporili viac ako 50 skvelých projektov s finančným príspevkom až 600 000 EUR. Naše projekty majú jeden cieľ: posilniť a ochrániť našu komunitu, a to nielen v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom.

A neprestávame. Naopak, pokračujeme v našej misii.

Čo môžete očakávať od našej ďalšej výzvy? Chceme vidieť projekty, ktoré zvýšia bezpečnosť detí v online svete a pomôžu dospelým zvládnuť digitálnu hygienu. Novým prvkom v tejto výzve je podpora projektov súvisiacich s modernou dopravou a využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT) v doprave.

Témy výzvy sú:

 1. Bezpečnosť detí v online priestore: Pomôžte nám chrániť našu budúcnosť – naše deti. Predstavte svoj projekt a prispôsobte online svet tak, aby bol bezpečný a vzdelávajúci.
 2. Projekty podporujúce dopravu prostredníctvom IKT (E-doprava): Inovácie v doprave môžu ušetriť čas, energiu a zlepšiť našu kvalitu života. Ak máte nápad, ako moderné technológie môžu transformovať dopravu, neváhajte sa prihlásiť.
 3. Digitálna hygiena pre dospelých: Stále sa učíme, ako bezpečne a zodpovedne využívať digitálny svet. Vaše projekty môžu pomôcť dospelým zvládať nové výzvy.

Aktuálna výzva je otvorená od 15. marca do 31. mája 2022. Máte nápad, ktorý môže zmeniť Slovensko? Oceníme ho finančnou podporou v rozmedzí od 10 000 do 30 000 EUR a môžeme podporiť projekty s celkovou sumou až 300 000 EUR!

Nenechajte svoje nápady a inovácie zostať iba na papieri. Príďte k nám, spolu môžeme pomôcť rásť a rozvíjať sa nielen vám, ale aj našej virtuálnej krajine. Spoločne tvarujeme digitálnu budúcnosť Slovenska!”

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

 • Migranti
 • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní
 • Osoby, ktoré ukončili terciárne vzdelanie (EQF 6)


Forma financovania

Dotácia


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať