Digital Europe Programme: 2. vlna výziev na predkladanie návrhov v oblasti pokročilých digitálnych zručností

31. marca 2022

Dňa 22. februára 2022 Európska komisia otvorila 2. súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa. Cieľom nových výziev je podporiť konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu občanom a podnikom využívať výhody nových technológií a prosperovať v digitálnej transformácii.

Článok pôvodne publikovaný: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme?fbclid=IwAR28m95gVaFoa3Gz7ZVTQ6L8mftGbZR-lN_Rpc_aJzgKPiMIcl6j6F7eCME

Predovšetkým bola spustená nová výzva týkajúca sa krátkodobých kurzov odbornej prípravy Advanced Digital Skills. Cieľom výzvy je zvýšiť ponuku vysokokvalitných krátkodobých školení pre pracovnú silu, ktorá im umožní získať zručnosti potrebné na nasadenie kľúčových digitálnych technológií v podnikoch, s osobitným zameraním, ktoré umožňuje uspokojiť potreby MSP.

Podávanie žiadostí do tejto výzvy je teraz otvorené a bude ukončené 17. mája 2022. Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť do výzvy, nájdete na portáli Financovanie & Tender.

Ak hľadáte projektových partnerov, pripojte sa k nášmu partnerovi Networking Group pre digitálne zručnosti a navštívte diskusiu venovanú výzve.

Máte nejaké pochybnosti o výzve a o tom, ako sa prihlásiť? Otázky a odpovede týkajúce sa novej výzvy sú k dispozícii na oficiálnom portáli financovania a výberových konaní. Upozorňujeme, že táto stránka bude pravidelne aktualizovaná novými otázkami a odpoveďami o výzve.

Virtuálny informačný deň v 2. vlne výziev

Virtuálny informačný deň o nových výzvach zorganizovala 14. marca 2022 Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitálne technológie (HaDEA). Účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o výzve na predloženie návrhov na krátkodobé školiace kurzy pokročilých digitálnych zručností a zapojiť sa do diskusie o otázkach a odpovediach.

Info sekcia bola vysielaná naživo na webovej stránke Európskej komisie a záznam je teraz dostupný na tejto stránke (upozorňujeme, že prezentácia o krátkodobých školiacich kurzoch Advanced Digital Skills začína o 10.56 hod.). Ak sa chcete dozvedieť viac, tu nájdete aj všetky prezentácie relácie Virtuálne info.

Ďalšie informácie o celom programe podujatia nájdete na webovej stránke HaDEA.

O programe Digitálna Európa

Vývoj v kľúčových a vznikajúcich technológiách mení spôsob, akým definujeme digitálne zručnosti a mieru, do akej sme závislí od technológií. Pandémia COVID-19 ešte viac zdôraznila existujúci nedostatok digitálnych odborníkov v Európe.

Program Digitálna Európa poskytuje strategické financovanie na riešenie týchto výziev a podporuje rozvoj kvalifikovaného talentu digitálnych odborníkov. Program Digitálna Európa s celkovým rozpočtom 580 miliónov EUR na digitálne zručnosti na 7 rokov zlepšuje spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami v oblasti digitálnych zručností a pracovných miest prostredníctvom:

Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových digitálnych oblastiach, ako je umelá inteligencia (AI), blockchain, robotika, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika (HPC), poskytované sieťami inštitúcií vyššieho vzdelávania, výskumných centier a podnikov (príspevok 120 miliónov EUR za prvé dva roky programu).
Krátkodobé kurzy odbornej prípravy prispôsobené potrebám podnikov s dôrazom na MSP v Európe, ako aj na uchádzačov o zamestnanie a občanov, ktorí sa chcú rekvalifikovať (príspevok 25 miliónov EUR počas prvých dvoch rokov programu).


Tieto akcie majú 3 spoločné ciele:

Zvyšovanie kapacity a excelentnosti vzdelávacích a školiacich inštitúcií EÚ
Podpora spolupráce medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a podnikmi
Podnietenie záujmu Európanov o digitálnu kariéru a prilákanie najlepších talentov.
Všetky financované projekty budú prezentované na platforme digitálnych zručností a pracovných miest.

Pracovný program DIGITAL 2021-2022

Európska komisia prijala 10. novembra 2021 tri pracovné programy pre program Digitálna Európa, v ktorých sú načrtnuté ciele a špecifické tematické oblasti, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej výške 1,98 miliardy EUR.

Dokument stanovuje program pre časť akcií, ktoré sa majú realizovať v prvých dvoch rokoch programu Digitálna Európa. Tieto akcie sa zamerajú na pokročilé digitálne zručnosti, dáta, AI, cloud, kvantovú komunikačnú infraštruktúru a aktivity nasadenia s cieľom čo najlepšie využiť tieto technológie.

Ďalšie podrobnosti o všetkých akciách týkajúcich sa pokročilých digitálnych zručností podporovaných programom nájdete v tejto prezentácii.

Nové príležitosti a aktualizácie

Naďalej vás budeme informovať o najnovšom programe Digitálna Európa na tejto stránke a na našich kanáloch Twitter a Facebook.

Registráciou do komunity a pripojením sa k našej špecializovanej skupine Partner For DIGITAL Skills Networking Group budete môcť nájsť partnerov a spojiť sa s inými organizáciami, ktoré sa chcú uchádzať o aktuálne otvorené výzvy v oblasti Advanced Digital Skills.

Prihlásením sa do Newslettera vám už nikdy neuniknú žiadne aktualizácie a dôležité zdroje o programe DIGITAL Europe a iných témach.

Sledujte túto stránku pre ďalšie aktualizácie!

Minulé videorozhovory a udalosti DIGITAL 2021

Ak sa chcete dozvedieť viac o výzvach spustených v roku 2021, minulých udalostiach a príkladoch predchádzajúcich iniciatív financovaných prostredníctvom programu DIGITAL Europe, nájdete ďalšie informácie https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-europe-programme-2021-calls-and-events

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

  • Osoby terciárneho vzdelávania (EQF 8)


Forma financovania

Dotácia


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať