Plán Obnovy

4. januára 2023

ČO JE PLÁN OBNOVY 
A JEHO HLAVNÉ PRIORITY

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na niekoľkých prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Každá z nich sa skladá z tematických komponentov, ktorých je spolu osemnásť. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície s presnou finančnou alokáciou ako aj časovým harmonogramom, do kedy majú byť splnené. Delia sa menšie časti, tzv. míľniky a ciele, teda kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, na základe ktorých je možné sledovať, čo má byť výsledok daného opatrenia na to, aby sa plán úspešne zrealizoval.

Predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní

Pre úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení je kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr, aj preto sme sa rozhodli všetky zverejniť a pravidelne aktualizovať na jednom mieste, z ktorého sa užívatelia jednoducho dostanú k zodpovedným úradom.

Aktuálne výzvy z Plánu Obnovy naájdete na: https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Základné
  • Odborník na digitálnu oblasť
  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Forma financovania

Finančný nástroj


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať