Program Erasmus+: 159 vybraných projektov na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania na celom svete

5. augusta 2023

Stanovisko Európskej komisie

Európska komisia dnes vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zlepšiť vzdelávacie systémy a posilniť rast a prosperitu v celosvetovom meradle.

V rámci projektov vybraných v tomto roku bude 2 500 zainteresovaných strán v oblasti vysokoškolského vzdelávania z takmer 130 krajín EÚ a na celom svete spolupracovať na modernizácii a internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania. Z celkového rozpočtu na rok 2023 vo výške 115,3 milióna EUR sa napríklad podporí profesionalizácia matematiky v strednej Afrike, vysokoškolské štúdium práva zameraného na rovnosť a spravodlivosť pre zraniteľné skupiny v Latinskej Amerike, učebné osnovy pre udržateľné modré hospodárstvo v južnom Stredozemí a kurzy o transformačnej zmene vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva v juhovýchodnej Ázii. Projekty v iných regiónoch sa zameriavajú na podnikateľské zručnosti žien v Strednej Ázii, pripravenosť na digitálne vzdelávanie na západnom Balkáne, rozvoj univerzitných kancelárií pre medzinárodné vzťahy na Blízkom východe a učebné osnovy zamerané na potravinovú a výživovú odolnosť v západnej Afrike.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Viac informácií

Solidarita s Ukrajinou:

Ø  Solidarita s Ukrajinou (aj v ukrajinčine a ruštine)

Ø  Podpora EÚ pre Ukrajinu

Ø  Sankcie EÚ voči Rusku

Ø  Audiovizuálny materiál o solidarite EÚ s Ukrajinou

Ø  EUvsDISINFO – stránka venovaná vyvracaniu nepravdivých informácií o Ukrajine

Odkazy na ďalšie užitočné zdroje:              

Ø  Tlačový kútik EK – všetky tlačové materiály  a informácie na jednom mieste

Ø  Audiovizuálny servis EK – obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne

Ø  www.vasaeuropa.eu – praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov 

Ø  www.euromyty.skwww.euvsdisinfo.eu – vyvraciame nepravdivé správy

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Industry - Field of Education and Training

 • Basic programmes and qualifications


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

 • Osoby terciárneho vzdelávania (EQF 6)
 • Osoby terciárneho vzdelávania (EQF 7)
 • Osoby terciárneho vzdelávania (EQF 8)


Form of funding

Dotácia


Financing intermediary


Beneficiaries


Financing conditions


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať