OTVORENÁ VÝZVA na predkladanie návrhov výskumných projektov na tému “The Role of AI in Business Associations”

8. mája 2024

The Center for International Private Enterprise (CIPE) vyzýva na predkladanie návrhov na výskumy, v ktorých sa skúma úloha umelej inteligencie v biznise, pričom sa skúmajú výhody (efektívnosť, služby, vzťahy so zákazníkmi) aj riziká (náklady, nepresnosti, ochrana údajov, etika). Návrhy by sa mali zamerať na to, ako podnikateľské organizácie integrujú AI vrátane generatívnej AI do činností týkajúcich sa riadenia členstva, poskytovania služieb, tvorby obsahu a produktivity. V návrhoch by sa mali skúmať faktory, ktoré vedú k prijatiu, riadenie rizík, spätná väzba od členov a úsilie o presadzovanie záujmov s cieľom ovplyvniť predpisy o AI.

Deadline na prihlasovanie je 24.5.2024 a celkové náklady na projekt by nemali prekročiť $20,000.

Viac informácií o výzve a procese prihlasovania nájdete na tomto odkaze: CIPE Call for Proposals.

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Umelá inteligencia


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Európska únia


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

  • Vysoké Achievers


Forma financovania

Dotácia


Sprostredkovateľ financovania


Príjemcovia


Podmienky financovania


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať