Ministerstvo práce vyhlasuje výzvu Krok za krokom II. na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

6. februára 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II.. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o finančný príspevok vo výške od 50 tisíc Eur na začlenenie neaktívnych osôb na trh práce. Celková finančná alokácia predstavuje 25 miliónov Eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka novej výzve v rámci Programu Slovensko 2021-2027 predovšetkým nadviaže na úspešnú dopytovo orientovanú výzvu Krok za krokom.

Krok za krokom II. pomôže začleniť neaktívne osoby, ktoré sa stretávajú s rôznymi osobnými výzvami, na trh práce. Organizácie, s ktorými ministerstvo nadviaže spoluprácu, budú vyhľadávať neaktívne osoby priamo v teréne a zisťovať osobné prekážky, pre ktoré majú problémy nájsť si prácu. Taktiež budú pomáhať neaktívnym osobám pri riešení ich situácie a následne budú poskytovať podporu pri hľadaní zamestnania a zapracovaní na novom mieste.  

Do výzvy sa môžu zapojiť rôzne organizácie z celého Slovenska vrátane nadácií, občianskych združení, miest a obcí a ďalších. Úspešní žiadatelia získajú financie vo výške od 50 tisíc Eur.

Žiadosť o príspevok je možné podať v dvoch kolách. Uzávierky hodnotiacich kôl sú stanovené na 15. marca a 30. apríla 2024. Na výzvu bolo vyčlenených, vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 25 miliónov Eur. Zapojené organizácie budú realizovať projekty počas dvoch rokov.

Pre oprávnených žiadateľov sa ku výzve Krok za krokom II. uskutočnia informačné semináre priamo v regiónoch, konkrétne v Nitre, v Banskej Bystrici, Prešove a v Bratislave. Pre účasť na seminári, je potrebné sa vopred registrovať.

Detaily výzvy a registračný formulár na informačný seminár sú zverejnené na:https://www.employment.gov.sk/sk/sekcia-fondov-eu/programove-obdobie-2021-2027/vyzvy-dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy-dop-esf/

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

  • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní


Form of funding

Finančný nástroj


Financing intermediary


Beneficiaries


Financing conditions


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať