Národná interaktívna mapa kybernetickej bezpečnosti agentúry ENISA

29. apríla 2023

Interaktívna mapa národných stratégií kybernetickej bezpečnosti je online nástroj vyvinutý Agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), ktorý poskytuje prehľad vnútroštátnych stratégií kybernetickej bezpečnosti a dobré príklady vykonávania zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj z Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.

Čo nájdete na mape?

Interaktívna mapa umožňuje používateľom vybrať si zainteresovanú krajinu a získať prístup k informáciám o jej stratégii kybernetickej bezpečnosti vrátane jej priorít, plánov vykonávania a ich stavu spolu s dátumom vykonávania. Uvádza sa v ňom aj počet cieľov, ktoré každá krajina prijala, ako aj zostavené zoznamy rôznych národných bezpečnostných organizácií, národných ISAC, výskumu a vývoja a inovácií a verejno-súkromných partnerstiev podľa jednotlivých štátov. Okrem toho poskytuje odkazy na príslušné dokumenty a zdroje týkajúce sa úsilia jednotlivých krajín v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zvyšovanie informovanosti

Účelom tejto interaktívnej mapy je zvýšiť informovanosť a pochopenie vnútroštátnych stratégií kybernetickej bezpečnosti, uľahčiť výmenu najlepších postupov a podporiť rozvoj účinných politík kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. Okrem toho má stránka chronologický prehľad, v ktorom sú uvedené stratégie jednotlivých krajín vydávané za rok, a časť s odporúčanými publikáciami a správami týkajúcimi sa otázok kybernetickej bezpečnosti.

Interaktívna mapa, ktorá poskytuje prehľad o vnútroštátnych stratégiách kybernetickej bezpečnosti, ponúka niekoľko výhod a prínosov:

 1. Zvýšenie informovanosti: Mapa pomáha šíriť informácie o kybernetickej bezpečnosti a stratégiách medzi rôznymi krajinami. To prispieva k zvýšeniu povedomia o dôležitosti kybernetickej bezpečnosti.
 2. Rozšírenie najlepších postupov: Interaktívna mapa umožňuje krajinám zdieľať svoje najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Týmto spôsobom môžu ostatné krajiny získavať inšpiráciu a nápady na zlepšenie vlastných stratégií.
 3. Podpora výmeny informácií: Mapa uľahčuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií medzi krajinami, čo je kľúčové v boji proti kybernetickým hrozbám.
 4. Rozvoj politík kybernetickej bezpečnosti: Mapa môže slúžiť ako zdroj inšpirácie pre rozvoj nových alebo vylepšených politík kybernetickej bezpečnosti v celej Európe.
 5. Chronologický prehľad: Chronologický prehľad stratégií podľa rokov pomáha sledovať vývoj a trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých krajinách.
 6. Odporúčané publikácie: Sekcia s odporúčanými publikáciami a správami je užitočným zdrojom pre tých, ktorí hľadajú viac informácií o kybernetickej bezpečnosti. Tieto materiály môžu byť cenným zdrojom poznatkov.

Celkovo interaktívna mapa poskytuje ucelený pohľad na kybernetickú bezpečnosť v rôznych krajinách a pomáha podporiť spoluprácu a výmenu informácií medzi nimi.

Digitálne technológie / špecializácia

 • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

 • Európska únia
 • Nórsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené kráľovstvo


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Angličtina


Topológia kompetencií


Metodika (dlhý text)


Cieľová skupina

 • Nenárodní rečníci


Druh zdroja zručností

Nástroj na vlastné hodnotenie


Organizácia

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať