Príklady_dobrej praxe

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Príkladom dobrej praxe je aj projekt Microsoft Česká a Slovenská republika – Akadémia programovania, ktorý realizuje organizácia Aj Ty v IT . Projekt má za cieľ zvýšiť záujem dievčat o IT veku od 13 do 16 rokov a podporiť ich...

Tím analytikov a ekonómov spoločnosti Trexima ponúka svojim zákazníkom unikátny produkt CompanIQ, ktorý využíva veľké množstvo dátových zdrojov na syntézu stoviek informácií o ich spoločnosti. Tento produkt pomáha identifikovať silné a slabé stránky zákazníkov a navrhuje kroky, ktoré vedú k...

Projekt AjTy Senior naučí seniorov základy práce s počítačom, MS Windows a online priestorom vrátane bezpečnosti. Trvá 10 vyučovacích hodín, ktoré sú vedú zamestnancami spoločnosti – dobrovoľníkmi. Kurz sa koná raz týždenne a je otvorený pre každého staršieho ako 63...

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre...

IT Fitness Test, ktorý vyvinula IT Asociácia Slovenska v rámci Slovenskej digitálnej národnej koalície, poskytuje používateľom bežný spôsob, ako posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností a vedomostí a porovnať svoje výsledky s výsledkami svojich kolegov. Test je dostupný na dvoch úrovniach...

Ponúknuť dievčatám možnosť nechať sa inšpirovať a pochopiť svet umelej inteligencie bola aj myšlienka štvordňového Microsoft AI Bootcampu. Téma vôbec prvého stretnutia 160 študentiek a 60 učiteľov z 22 krajín strednej a východnej Európy znela: Alica si predstavuje budúcnosť –...

Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships, ktorú financuje Európska komisia, je mostom medzi študentmi a digitálnymi talentmi na jednej strane a spoločnosťami a potenciálnymi zamestnávateľmi na strane druhej. Iniciatíva EÚ poskytuje študentom príležitosť získať priame skúsenosti z prvej ruky v technologických oblastiach,...

Zobrazuje sa 25-31 z 31 výsledkov