Príklady_dobrej praxe

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Deutsche Telekom IT Solutions ponúka pomaturitné vzdelávanie v odbore 2563 Q – Počítačové systémy (ISCED 5B), ktoré zahŕňa moderné vzdelávanie s ideálnym mixom teórie a praxe. Tento program ponúka 30% teoretických vedomostí a 70% praxe, čo zaručuje, že študenti získajú...
Dátové centrum obcí a miest, v skratke DCOM, je nadrezortný informačný systém pre samosprávu. Využíva ho približne 70 % obcí a miest. Ponúka nielen elektronické služby, ale aj desať integrácií na ostatné registre a databázy verejnej správy a zároveň aj prepojenie na pôvodný informačný systém...
Inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ začne v druhej polovici septembra,Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov otvoríme ďalší beh vzdelávania od februára 2022. Prihlasovanie na tento beh je otvorené. Výstupom zo vzdelávania...
Aj Ty v IT je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý by mohol pomôcť zvýšiť zastúpenie žien v IT sektore. Ich iniciatíva búra stereotypy a motivuje dievčatá a ženy k záujmu o informačné technológie. Venujú sa vzdelávaniu a rozvíjaniu zručností, a...
Súťaž LegoBot je vynikajúcim príkladom dobrej praxe, ktorá pomáha rozvíjať záujem o techniku a programovanie u žiakov základných škôl. Táto súťaž poskytuje príležitosť pre žiakov prejaviť svoje schopnosti a kreativitu v konštruovaní a programovaní robotov z Lego stavebníc. Súťaž je...
Programovanie rozvíja kritické myslenie a riešenie problémov. Proces tvorby softvéru vyžaduje logické myslenie, analytické schopnosti a schopnosť efektívne riešiť problémy. Tieto zručnosti nie sú prospešné iba v oblasti IT, ale aj v mnohých iných odvetviach a každodennom živote. Mladí ľudia,...
Tím analytikov a ekonómov spoločnosti Trexima ponúka svojim zákazníkom unikátny produkt CompanIQ, ktorý využíva veľké množstvo dátových zdrojov na syntézu stoviek informácií o ich spoločnosti. Tento produkt pomáha identifikovať silné a slabé stránky zákazníkov a navrhuje kroky, ktoré vedú k...
Projekt AjTy Senior naučí seniorov základy práce s počítačom, MS Windows a online priestorom vrátane bezpečnosti. Trvá 10 vyučovacích hodín, ktoré sú vedú zamestnancami spoločnosti – dobrovoľníkmi. Kurz sa koná raz týždenne a je otvorený pre každého staršieho ako 63...
Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre...
IT Fitness Test, ktorý vyvinula IT Asociácia Slovenska v rámci Slovenskej digitálnej národnej koalície, poskytuje používateľom bežný spôsob, ako posúdiť úroveň svojich digitálnych zručností a vedomostí a porovnať svoje výsledky s výsledkami svojich kolegov. Test je dostupný na dvoch úrovniach...
Ponúknuť dievčatám možnosť nechať sa inšpirovať a pochopiť svet umelej inteligencie bola aj myšlienka štvordňového Microsoft AI Bootcampu. Téma vôbec prvého stretnutia 160 študentiek a 60 učiteľov z 22 krajín strednej a východnej Európy znela: Alica si predstavuje budúcnosť –...
Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships, ktorú financuje Európska komisia, je mostom medzi študentmi a digitálnymi talentmi na jednej strane a spoločnosťami a potenciálnymi zamestnávateľmi na strane druhej. Iniciatíva EÚ poskytuje študentom príležitosť získať priame skúsenosti z prvej ruky v technologických oblastiach,...

Zobrazuje sa 25-36 z 36 výsledkov