Festival vedy a techniky

28. februára 2023

Festival vedy je jedným z najvýznamnejších slovenských podujatí, ktoré každoročne prináša inšpiratívne prednášky, diskusie a zážitky z oblasti vedy a techniky. Je to príklad dobrej praxe, ako prezentovať a popularizovať vedecké poznatky a taktiež ako motivovať mladých ľudí k záujmu o vedy a techniku.

Festival vedy sa koná v Bratislave a v iných mestách na Slovensku už od roku 2007 a je organizovaný Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s mnohými inými fakultami a vedeckými inštitúciami na Slovensku. Každý rok sa festival zameriava na určitú tému, ktorá sa týka rôznych oblastí vedy a techniky, a prináša návštevníkom množstvo atraktívnych a zaujímavých aktivít.

Hlavným cieľom festivalu vedy je ukázať verejnosti, že veda a technika sú súčasťou našej každodennej reality a že môžu byť zaujímavé a zábavné. Festival sa snaží motivovať deti a mladých ľudí k záujmu o vedy a techniku, a podporovať v nich zvedavosť a kritické myslenie. Okrem toho je významným fórom pre výskumníkov a vedcov, ktorí môžu prezentovať svoje výsledky a nadviazať nové kontakty.

Festival vedy ponúka množstvo atraktívnych aktivít pre deti, mládež i dospelých. Návštevníci môžu navštíviť prednášky, workshopy, výstavy a experimentálnu zónu, kde sa môžu pokúsiť sami niečo vyskúšať a zažiť. Návštevníci môžu tiež stretnúť výskumníkov a vedcov, ktorí ochotne odpovedia na ich otázky a ukážu im, ako vedecký výskum funguje v praxi.

Festival vedy sa vyznačuje vysokou úrovňou organizácie a kvalitou podujatí. Organizátori sa snažia prispôsobiť program tak, aby bol zaujímavý pre rôzne vekové skupiny a záujmové sféry.

Festival vedy predstavuje jedno z významných a inšpiratívnych podujatí na slovenskej pôde, ktoré každoročne otvára brány do fascinujúceho sveta vedy a techniky. Toto podujatie nám prináša vzrušujúce prednášky, pútavé diskusie a jedinečné vedecké zážitky. Je zároveň príkladom osvedčených postupov, ako prístupne prezentovať a popularizovať vedecké poznatky a zároveň inšpirovať mladých ľudí k záujmu o vedy a techniku.

Festival vedy sa uskutočňuje v Bratislave a v ďalších slovenských mestách od roku 2007 a je organizovaný Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s mnohými ďalšími fakultami a vedeckými inštitúciami na Slovensku. Každoročne sa festival zameriava na konkrétnu tému, ktorá objímajú rôzne oblasti vedy a techniky a ponúka návštevníkom širokú škálu atraktívnych a fascinujúcich aktivít.

Hlavným cieľom festivalu vedy je ukázať verejnosti, že veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej reality a že môžu byť nielen informatívne, ale aj zábavné. Festival sa zároveň snaží motivovať deti a mladých ľudí k záujmu o vedy a techniku, podporujúc ich zvedavosť a kritické myslenie. Okrem toho poskytuje významnú platformu pre výskumníkov a vedcov, ktorí môžu prezentovať svoje výsledky a nadviazať nové kontakty.

Festival vedy pripravuje pestrofarebný program pre deti, mládež aj dospelých. Návštevníci majú príležitosť navšti¬viť zaujímavé prednášky, aktívne workshopy, interaktívne výstavy a experimentálne zóny, kde si môžu sami vyskúšať rôzne vedecké experimenty. Festival tiež otvára priestor na osobné stretnutia so špičkovými výskumníkmi a vedcami, ktorí ochotne zodpovedia otázky a priblížia, ako vedecký výskum funguje v praxi.

Festival vedy vyniká vysokou kvalitou organizácie a programu, ktorý je prístupný pre rôzne vekové skupiny a záujmové sféry. Toto podujatie nám pravidelne pripomína, že svet vedy je plný fascinujúcich objavov a možností, ktoré sú dostupné pre každého, kto má záujem o objavovanie. Je to príležitosť zažiť zábavu a vzdelanie v jednom.

Viac o festivale: https://www.festivalvedy.sk/wp2/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať