Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie. Združuje 4.500 aktívnych členov v 54-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej

existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúsenosti.

Medzi hlavné aktivity patria organizovanie celoštátnej projektovej súťaže pre mladých vedcov Festival vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, súťažná konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory a akreditovaný animačný program Zvedaví vedci.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedeckotechnických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov,

vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách. AMAVET už 33 rokov prináša mladým, talentovaným vedátorom možnosť rozvíjať svoj potenciál na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Každoročne vysiela víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET na rôzne medzinárodné súťaže a prehliadky vedeckých projektov. Medzi najprestížnejšie medzinárodné súťaže jednoznačne patrí ISEF, organizovaný v USA.

https://www.amavet.sk

Súvisiace aktivity

Sorry, No posts.

National Coalition member

Yes

Organization category

  • MVO

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined