Adresa

Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET
Hagarova 4
831 51  Bratislava

Kontakt

Gabriela Kukolová
Riaditeľka AMAVET

E:  kukolienka@amavet.sk

W: https://www.amavet.sk

F: https://www.facebook.com/groups/101903776634542

Záväzky a stav plnenia:

1. Rozšírime možnosti získavania základných digitálnych zručností v rámci neformálneho vzdelávania mládeže. 2. Zvýšime úroveň digitálnych zručností u talentovanej mládeže. 3. Zvýšime záujem žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo: 1. Pravidelnou organizáciou celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET, ktorá má v roku 2018 už 13. ročník, budeme rozširovať účasť mládeže na neformálnom vzdelávaní, ktoré zvyšuje digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl, s cieľom pripraviť mládež pre život v digitálnom svete a pripraviť ich na vznik nových povolaní, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti.

Splnený.


2. Rozdelením súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET na 6 súťažných kategórií (viď nižšie) umožníme talentovaným žiakom a študentom rôzne alternatívy špecializácie a koncentrovať svoje vedomosti na zvýšenie úrovne digitálnych zručností, ktoré umožnia zvyšovať ich kvalifikáciu v praxi.
Kategórie: JuniorWEB – naprogramované webové stránky, portály. JuniorDESIGN – digitálne vytvorené grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuály, koláže a pod. JuniorTEXT – texty na vyhlásenú súťažnú tému. JuniorAPP – ľubovolné aplikácie pre Android, iPhone, Windows Phone. JuniorLEARN – weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest obcí, prípadne regiónov. JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému.

Splnený.


3. V spolupráci s partnermi celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET a spoluorganizátormi STU Fakultou informatiky a informačných technológií a Zastúpením Európskej komisie v SR formou hier, zábavy a súťaže zatraktívniť cestu mládeže ku štúdiu informačných technológií a spopularizovať štúdium na vysokých školách, odborov informatiky a informačných technológii.

Splnený.