Dream IT

30. januára 2023

Dream IT je skvelý príklad dobrej praxe, ktorý dokazuje, že spolupráca medzi firmou a školou môže priniesť mnoho výhod pre všetkých zainteresovaných. Tento krúžok umožňuje deťom objavovať IT v širokom spektre oblastí, ktoré ich zaujímajú a zároveň im umožňuje spoznať nové pracovné prostredie a zvyky. Zamestnanci DT IT Solutions Slovakia majú príležitosť preniesť svoje skúsenosti a poznatky na deti, ktoré im umožňuje prehĺbiť svoje prezentačné a facilitačné zručnosti.

Okrem toho, že sa zamestnanci učia novým schopnostiam a zvyšujú svoje sebavedomie, tento krúžok má aj veľký pozitívny vplyv na deti. Podľa dotazníka, ktorým boli zamestnanci oslovení, bolo krúžok pre deti veľmi prospešný. Deti získali nové poznatky z oblasti IT a zároveň mohli zažiť, ako to funguje v praxi. Toto všetko podporuje rozvoj ich digitálnych zručností a pomáha im pri príprave na budúce pracovné príležitosti.

Dream IT je veľmi zaujímavá iniciatíva, ktorá je spojená s množstvom výhod. Tento projekt podporuje vzdelávanie detí v oblasti IT a zároveň pomáha zamestnancom rozvíjať svoje zručnosti a zvyšovať svoje sebavedomie v práci s deťmi. Tento typ spolupráce by mal byť podporovaný, pretože prinesie mnoho benefitov pre všetky zainteresované strany a môže byť vzorom pre ďalšie podobné iniciatívy.

Dream IT je krúžok, ktorý vznikol zo spolupráce s organizáciou Teach for Slovakia a ZŠ Ždaňa. Dream IT vedú dobrovoľne DT IT zamestnanci, ktorí deťom predstavujú, ako v každodennom živote prichádzajú do kontaktu s IT a ako ho môžu využiť naplno a vo svoj prospech. Deti objavujú IT v oblastiach športu i voľného času, financiách, environmentálnej výchove, cestovaní, digitálnej bezpečnosti, osobnostnom rozvoji či umení. Už 20 zamestnancov z piatich oddelení – Security, Compliance&Quality Management, Rollout Management VAS, Production Controlling, Telecom Security, Projects & Engineering sa rozhodlo krúžok viesť a rozšíriť si svoje prezentačné a facilitačné zručnosti s trinástimi deťmi. Na druhej strane, deti majú možnosť spoznať inú pracovnú kultúru a pracovné metódy z prostredia DT IT Solutions Slovakia, ktoré zamestnanci používajú. Pilotný ročník spustili v školskom roku 2019/2020 a v októbri 2020 vydali metodiku, ktorú si  môžete stiahnuť tu.

Viac o projekte: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/csr/vzdelavanie

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať