Príklady_dobrej praxe

Digitálna technológia/špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geographic Scope - Country

Druh iniciatívy

Skolasajf poskytuje deťom vo veku od 3 do 16 rokov príležitosť zapojiť sa počas letných mesiacov do série kultúrnych, umeleckých a fyzických aktivít a exponátov. Ide o výzvu pre všetkých, aby spojili sily v záujme zdravého životného prostredia a spoločnosti....
Projekt umožňuje ženám vo veku od 18 do 29 rokov v sociálne zraniteľných situáciách zvýšiť svoju zamestnateľnosť, odbornú prípravu v digitálnom sektore a následne získať a rozvíjať svoje digitálne zručnosti, čím sa zmenší sociálna priepasť a predovšetkým digitálna priepasť. Technológie...
V roku 2018 bol spustený projekt Women4IT s cieľom rozvíjať digitálne kompetencie mladých žien, a tým zlepšiť ich zamestnateľnosť. Poslaním projektu je vytvárať atraktívne pracovné príležitosti pre mladých ľudí, organizovať pracovné miesta pre ženy v odvetví technológií a rozširovať partnerstvo...
Tvorivé spoločenstvá pre digitálne začlenenie (CCDI) sú prístupom na podporu digitálneho začlenenia, ktorý reaguje na potreby ľudí a ich komunít. Digitálne vylúčenie môže byť prekážkou rôznych foriem účasti, autonómie a komunikácie, čo má vplyv na uplatňovanie občianstva. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva...
V estónskych národných učebných osnovách sa kladie dôraz na rozvoj digitálnych kompetencií. Ide o jednu z ôsmich kľúčových kompetencií, na ktoré sa školy v Estónsku zameriavajú. S cieľom uľahčiť učiteľom Estónsko vytvorilo jednoduchý a jasný model digitálnych kompetencií pre študentov....
Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ? V máji...
Prečo je to osvedčený postup?Supermums umožňuje mamičkám (otcom a tým, ktorí nie sú rodičmi) rozvíjať svoju kariéru v ekosystéme Salesforce. Keďže na svete je približne 45 miliónov mamičiek a technológie sú najrýchlejšie rastúcim odvetvím, spoločnosť Supermums vidí ich potenciál v...
Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium,...
Festival vedy je jedným z najvýznamnejších slovenských podujatí, ktoré každoročne prináša inšpiratívne prednášky, diskusie a zážitky z oblasti vedy a techniky. Je to príklad dobrej praxe, ako prezentovať a popularizovať vedecké poznatky a taktiež ako motivovať mladých ľudí k záujmu...
JUNIOR akadémia SPŠE je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre podobné iniciatívy. Táto akadémia ponúka žiakom základných škôl možnosť rozšíriť svoje technické znalosti a zručnosti v oblastiach, ktoré sú pre dnešný trh práce veľmi dôležité. Ponúkané...
Hlavný cieľ: Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby...
Dream IT je skvelý príklad dobrej praxe, ktorý dokazuje, že spolupráca medzi firmou a školou môže priniesť mnoho výhod pre všetkých zainteresovaných. Tento krúžok umožňuje deťom objavovať IT v širokom spektre oblastí, ktoré ich zaujímajú a zároveň im umožňuje spoznať...

Zobrazuje sa 13-24 z 36 výsledkov