Príklady_dobrej praxe

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ? V máji...

Prečo je to osvedčený postup?Supermums umožňuje mamičkám (otcom a tým, ktorí nie sú rodičmi) rozvíjať svoju kariéru v ekosystéme Salesforce. Keďže na svete je približne 45 miliónov mamičiek a technológie sú najrýchlejšie rastúcim odvetvím, spoločnosť Supermums vidí ich potenciál v...

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium,...

Festival vedy je jedným z najvýznamnejších slovenských podujatí, ktoré každoročne prináša inšpiratívne prednášky, diskusie a zážitky z oblasti vedy a techniky. Je to príklad dobrej praxe, ako prezentovať a popularizovať vedecké poznatky a taktiež ako motivovať mladých ľudí k záujmu...

JUNIOR akadémia SPŠE je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre podobné iniciatívy. Táto akadémia ponúka žiakom základných škôl možnosť rozšíriť svoje technické znalosti a zručnosti v oblastiach, ktoré sú pre dnešný trh práce veľmi dôležité. Ponúkané...

Hlavný cieľ: Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby...

Dream IT je skvelý príklad dobrej praxe, ktorý dokazuje, že spolupráca medzi firmou a školou môže priniesť mnoho výhod pre všetkých zainteresovaných. Tento krúžok umožňuje deťom objavovať IT v širokom spektre oblastí, ktoré ich zaujímajú a zároveň im umožňuje spoznať...

Deutsche Telekom IT Solutions ponúka pomaturitné vzdelávanie v odbore 2563 Q – Počítačové systémy (ISCED 5B), ktoré zahŕňa moderné vzdelávanie s ideálnym mixom teórie a praxe. Tento program ponúka 30% teoretických vedomostí a 70% praxe, čo zaručuje, že študenti získajú...

Dátové centrum obcí a miest, v skratke DCOM, je nadrezortný informačný systém pre samosprávu. Využíva ho približne 70 % obcí a miest. Ponúka nielen elektronické služby, ale aj desať integrácií na ostatné registre a databázy verejnej správy a zároveň aj prepojenie na pôvodný informačný systém...

Inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ začne v druhej polovici septembra,Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov otvoríme ďalší beh vzdelávania od februára 2022. Prihlasovanie na tento beh je otvorené. Výstupom zo vzdelávania...

Aj Ty v IT je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý by mohol pomôcť zvýšiť zastúpenie žien v IT sektore. Ich iniciatíva búra stereotypy a motivuje dievčatá a ženy k záujmu o informačné technológie. Venujú sa vzdelávaniu a rozvíjaniu zručností, a...

Súťaž LegoBot je vynikajúcim príkladom dobrej praxe, ktorá pomáha rozvíjať záujem o techniku a programovanie u žiakov základných škôl. Táto súťaž poskytuje príležitosť pre žiakov prejaviť svoje schopnosti a kreativitu v konštruovaní a programovaní robotov z Lego stavebníc. Súťaž je...

Zobrazuje sa 13-24 z 31 výsledkov