Projekt Buď safe online

30. marca 2023

Projekt Buď Safe Online naučí slovenské deti ako sa na internete správať bezpečne je iniciatíva spoločnosti Avast, ktorá sa zameriava na zlepšenie internetovej bezpečnosti detí. Tento projekt je zameraný na zlepšenie bezpečnosti detí v online priestore a na pomoc rodičom a pedagógom v tom, ako naučiť deti správne používať internet.

Cieľom projektu je poskytnúť detom a rodičom potrebné nástroje na ochranu proti online hrozbám, ako sú phishing, ransomware, či nevhodné obsahy a správanie. V rámci projektu sú dostupné video návody, ktoré pomáhajú detom získať potrebné znalosti a zručnosti na bezpečné používanie internetu.

Projekt je zameraný na deti vo veku od 6 do 12 rokov a obsahuje témy ako bezpečné heslá, ochrana osobných údajov, zodpovedné používanie sociálnych sietí, ochrana pred kybernetickým násilím a online zneužívaním. Všetky tieto témy sú veľmi dôležité pre deti, aby sa mohli v online priestore pohybovať bezpečne.

V rámci projektu Buď Safe Online sú tiež dostupné interaktívne aktivity, ktoré pomáhajú detom získať zručnosti potrebné na bezpečné používanie internetu. Tieto aktivity sú zamerané na rozvoj kritického myslenia a rozpoznávanie online hrozieb. Ďalšou zaujímavou časťou projektu je online kvíz, ktorý testuje znalosti detí ohľadom internetovej bezpečnosti.

Projekt Buď Safe Online je dostupný zdarma pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o online bezpečnosť detí. Obsah projektu je dostupný v slovenskom jazyku, čo umožňuje detom a rodičom jednoduché a zrozumiteľné porozumenie problematiky online bezpečnosti.

Jedným z hlavných aspektov projektu sú video návody, ktoré sú dostupné v slovenskom jazyku. Tieto videá majú za cieľ pomôcť deťom získať potrebné znalosti a zručnosti na bezpečné používanie internetu. Témy, ktoré sú v projekte spracované, zahŕňajú bezpečné heslá, ochranu osobných údajov, zodpovedné používanie sociálnych sietí a prevenciu kybernetického násilia a online zneužívania.

Interaktívne aktivity, ktoré sú súčasťou projektu, sú ďalším dôležitým prvkom. Tieto aktivity pomáhajú deťom rozvíjať kritické myslenie a naučiť sa rozpoznávať online hrozby. Očakáva sa, že tieto dovednosti budú deťom prospešné nielen v súvislosti s online bezpečnosťou, ale aj v ich celkovom digitálnom živote.

V rámci projektu je k dispozícii aj online kvíz, ktorý testuje znalosti detí v oblasti internetovej bezpečnosti. Týmto spôsobom je možné overiť, do akej miery sa deti dokážu účinne brániť online hrozbám a ako dobre chápu zásady bezpečného používania internetu.

Je dôležité zdôrazniť, že projekt “Buď Safe Online” je poskytovaný bezplatne pre všetkých záujemcov o online bezpečnosť detí. Dostupnosť obsahu v slovenskom jazyku zvyšuje jeho prístupnosť a umožňuje deťom a rodičom ľahké porozumenie komplexnej problematiky online bezpečnosti.

Slovenský jazyk obsahu projektu zjednodušuje komunikáciu s miestnymi komunitami a umožňuje efektívne porozumenie potrebných bezpečnostných opatrení. Interaktívne aktivity a online kvíz nie sú len informatívne, ale aj zábavné, čím motivujú deti k aktívnemu zapojeniu a osvojeniu si užitočných zručností.

Projekt “Buď Safe Online” sa stal významným nástrojom v boji proti online hrozbám pre deti, pričom zdôrazňuje význam prevencie a vzdelávania v rámci digitálnej spoločnosti. Je to modelová iniciatíva, ktorá by mohla slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie podobné projekty v rôznych častiach sveta. S touto snahou o ochranu a vzdelávanie detí v online prostredí môže spoločnosť Avast ovplyvniť pozitívne zmene v súčasnej digitálnej kultúre.

Tento projekt od spoločnosti Avast je významným príspevkom k ochrane detí v digitálnom svete, kde je dôležité vybaviť ich potrebnými nástrojmi a vedomosťami na bezpečné a zodpovedné používanie internetu. S takouto iniciatívou môže spoločnosť prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho online prostredia pre najmladších používateľov.

Viac o ukončenom projekte: https://www.avast.com/sk/besafeonline/

Start date


End date


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Type of Funding

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať