Projekt Buď safe online

30. marca 2023

Projekt Buď Safe Online naučí slovenské deti ako sa na internete správať bezpečne je iniciatíva spoločnosti Avast, ktorá sa zameriava na zlepšenie internetovej bezpečnosti detí. Tento projekt je zameraný na zlepšenie bezpečnosti detí v online priestore a na pomoc rodičom a pedagógom v tom, ako naučiť deti správne používať internet.

Cieľom projektu je poskytnúť detom a rodičom potrebné nástroje na ochranu proti online hrozbám, ako sú phishing, ransomware, či nevhodné obsahy a správanie. V rámci projektu sú dostupné video návody, ktoré pomáhajú detom získať potrebné znalosti a zručnosti na bezpečné používanie internetu.

Projekt je zameraný na deti vo veku od 6 do 12 rokov a obsahuje témy ako bezpečné heslá, ochrana osobných údajov, zodpovedné používanie sociálnych sietí, ochrana pred kybernetickým násilím a online zneužívaním. Všetky tieto témy sú veľmi dôležité pre deti, aby sa mohli v online priestore pohybovať bezpečne.

V rámci projektu Buď Safe Online sú tiež dostupné interaktívne aktivity, ktoré pomáhajú detom získať zručnosti potrebné na bezpečné používanie internetu. Tieto aktivity sú zamerané na rozvoj kritického myslenia a rozpoznávanie online hrozieb. Ďalšou zaujímavou časťou projektu je online kvíz, ktorý testuje znalosti detí ohľadom internetovej bezpečnosti.

Projekt Buď Safe Online je dostupný zdarma pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o online bezpečnosť detí. Obsah projektu je dostupný v slovenskom jazyku, čo umožňuje detom a rodičom jednoduché a zrozumiteľné porozumenie problematiky online bezpečnosti.

Projekt Buď Safe Online je ďalším ukazovateľom toho, ako spoločnosti ako Avast sa angažujú v ochrane internetovej bezpečnosti detí. Tento projekt je veľmi dôležitý, pretože deti sa v súčasnosti pohybujú v online priestore často a bez potrebných znalostí a zručnosti môžu byť vystavené online hrozbám a nevhodnému obsahu.

Viac o ukončenom projekte: https://www.avast.com/sk/besafeonline/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať