Festival 4 živlov

30. marca 2023

Súťaž „Festival štyroch živlov“ je podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré organizuje AMAVET (Asociácia múzejných a vedeckých aktivít). Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy, matematiku, fyziku, techniku a iné príbuzné oblasti.

Cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o prírodovedné a technické predmety a pomôcť im objaviť nové spôsoby učenia a riešenia problémov. Súťažiaci sa zúčastňujú na rôznych kategóriách a súťažia v oblastiach ako sú biológia, chémia, fyzika, matematika, geológia, astronómia, informatika, robotika a ďalšie.

Registrácia pre súťažiacich prebieha online na webovej stránke AMAVETu. Žiaci a študenti musia byť registrovaní prostredníctvom svojich škôl a musia mať povolenie od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov na účasť v súťaži. Registrácia je bezplatná a otvorená pre všetkých záujemcov.

Po úspešnej registrácii sa súťažiaci môžu prihlásiť do konkrétnych kategórií a predložiť svoje projekty a riešenia. Súťažiaci majú možnosť predstaviť svoje projekty pred odbornou porotou a získať cenné ocenenia a ceny.

Súťaž „Festival štyroch živlov“ je vynikajúcim príkladom dobrej praxe v oblasti podpory záujmu žiakov a študentov o prírodovedné a technické predmety. Súťaž pomáha posilniť záujem mladých ľudí o vedy a techniku a podporuje ich tvorivú prácu a zručnosti. Okrem toho umožňuje súťažiacim stretnúť sa s odborníkmi a inými nadšencami v danej oblasti a získavať nové skúsenosti a vedomosti.

Viac o projekte: https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať