Duálne štúdium v Deutsche Telekom IT Solutions

30. januára 2023

Deutsche Telekom IT Solutions ponúka pomaturitné vzdelávanie v odbore 2563 Q – Počítačové systémy (ISCED 5B), ktoré zahŕňa moderné vzdelávanie s ideálnym mixom teórie a praxe. Tento program ponúka 30% teoretických vedomostí a 70% praxe, čo zaručuje, že študenti získajú dôležité IT zručnosti, manažérske zručnosti a cudzie jazyky. Študenti majú tiež možnosť vybrať si vlastnú špecializáciu v oblasti, ktorá ich najviac zaujíma.

Okrem toho, po úspešnom absolvovaní programu získajú študenti titul Diplomovaný špecialista DiS a nemecký certifikát Fachinformatiker. Študenti majú počas celého štúdia zdarma notebook a dostanú štipendium, platenú stáž aj prácu v Deutsche Telekom IT Solutions.

Jednou z najdôležitejších výhod tohto programu je garancia zamestnania. Po úspešnom dokončení štúdia majú študenti možnosť nastúpiť do spoločnosti a kariérne sa ďalej rozvíjať v prostredí, ktoré poznajú.

Vďaka tomu je Deutsche Telekom IT Solutions ideálnou voľbou pre študentov, ktorí hľadajú moderné vzdelávanie, sú radi, že si môžu vybrať vlastnú špecializáciu a chcú získať uznávané tituly a certifikáty. Tento program tiež ponúka príležitosti pre získanie praktických skúseností a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú kariéru v oblasti IT.

Prečo je to príklad dobrej praxe? Pretože je to pokrokové vzdelávanie
s pridanou hodnotou

Deutsche Telekom je prvou spoločnosťou z oblasti IKT, ktorá na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie. Spoločne s učiteľmi a odborníkmi z Deutsche Telekom IT Solutions vytvorili úspešný model vzdelávania, ktorý je vzorom aj pre iné firmy pôsobiace v duálnom vzdelávaní. V roku 2022 duálne vzdelávali 81 študentov v troch ročníkoch.

Duálne vzdelávanie v Deutsche Telekom IT Solutions poskytuje študentom jednu z najväčších výhod – ich expertov – interných lektorov, ktorí so študentmi zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti. Vďaka testovacím prostrediam a vysokej odbornosti interných lektorov študentom umožňuje simulovať prácu v reálnom pracovnom prostredí.

Kombinácia expertov a testovacieho prostredia zaručuje pokrokové vzdelávanie. Absolventi sú pripravení efektívne pracovať hneď po ukončení štúdia. Dualisti už počas štúdia dokonale poznajú firemnú kultúru a sú plnohodnotnou súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions.

157

úspešných absolventov s titulom DIS

20

interných lektorov – z toho 16 certifikovaných inštruktorov (4 DSIHK cert. a 12 SOPK certifikácia)

120

držiteľov medzinárodného certifikátu odbornej spôsobilosti Fachinformatiker

116

zamestnaných absolventov duálneho vzdelávania v DTITS

Deutsche Telekom IT Solutions predstavuje inovatívny program pomaturitného vzdelávania v obore 2563 Q – Počítačové systémy (ISCED 5B), ktorý sa vyznačuje optimálnym spojením teórie a praxe. S 30% podielom teoretických vedomostí a 70% praktickým zaťažením sa zabezpečuje získanie dôležitých IT a manažérskych zručností, ako aj schopnosti pracovať s cudzími jazykmi. Tento program necháva študentom priestor na výber vlastnej špecializácie podľa ich záujmov.

Absolventi tohto programu získavajú titul Diplomovaný špecialista DiS a nemecký certifikát Fachinformatiker, čím sa zvyšuje ich atraktivita na trhu práce. Študenti majú v priebehu štúdia k dispozícii bezplatný notebook, dostávajú štipendium, absolvujú platenú stáž a majú príležitosť zamestnať sa v Deutsche Telekom IT Solutions.

Jednou z významných výhod tohto programu je garancia zamestnania. Po úspešnom absolvovaní majú študenti príležitosť pripojiť sa k spoločnosti a ďalej sa rozvíjať v oblasti, ktorú dobre poznajú.

Deutsche Telekom IT Solutions sa vyznačuje ako ideálna voľba pre študentov hľadajúcich moderné vzdelávanie so silným dôrazom na praktické skúsenosti a špecializáciu. Program ponúka nielen teoretické znalosti, ale aj reálne skúsenosti potrebné pre úspešnú kariéru v oblasti IT.

V rámci programu duálneho vzdelávania Deutsche Telekom IT Solutions sa spoločnosť stáva predníkom v oblasti IKT na Slovensku. Model vzdelávania, vytvorený spoločne s učiteľmi a odborníkmi, slúži ako vzor pre iné firmy zapojené do duálneho vzdelávania. S 81 študentmi v troch ročníkoch v roku 2022 poskytovalo duálne vzdelávanie výhody nielen v podobe odborných znalostí, ale aj príležitosti spolupracovať s internými lektormi, ktorí sú expertami v oblasti.

Výsledky tohto prístupu sú impozantné – 157 úspešných absolventov s titulom DIS, 20 interných lektorov, z toho 16 certifikovaných inštruktorov, 120 držiteľov medzinárodného certifikátu odbornej spôsobilosti Fachinformatiker a 116 absolventov, ktorí našli zamestnanie v Deutsche Telekom IT Solutions po absolvovaní duálneho vzdelávania. Tieto výsledky svedčia o úspechu programu, ktorý kombinuje vysokú kvalitu vzdelávania s praktickým výcvikom a perspektívnymi kariérnymi príležitosťami.

Viac na stránke: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať