Duálne štúdium v Deutsche Telekom IT Solutions

30. januára 2023

Deutsche Telekom IT Solutions ponúka pomaturitné vzdelávanie v odbore 2563 Q – Počítačové systémy (ISCED 5B), ktoré zahŕňa moderné vzdelávanie s ideálnym mixom teórie a praxe. Tento program ponúka 30% teoretických vedomostí a 70% praxe, čo zaručuje, že študenti získajú dôležité IT zručnosti, manažérske zručnosti a cudzie jazyky. Študenti majú tiež možnosť vybrať si vlastnú špecializáciu v oblasti, ktorá ich najviac zaujíma.

Okrem toho, po úspešnom absolvovaní programu získajú študenti titul Diplomovaný špecialista DiS a nemecký certifikát Fachinformatiker. Študenti majú počas celého štúdia zdarma notebook a dostanú štipendium, platenú stáž aj prácu v Deutsche Telekom IT Solutions.

Jednou z najdôležitejších výhod tohto programu je garancia zamestnania. Po úspešnom dokončení štúdia majú študenti možnosť nastúpiť do spoločnosti a kariérne sa ďalej rozvíjať v prostredí, ktoré poznajú.

Vďaka tomu je Deutsche Telekom IT Solutions ideálnou voľbou pre študentov, ktorí hľadajú moderné vzdelávanie, sú radi, že si môžu vybrať vlastnú špecializáciu a chcú získať uznávané tituly a certifikáty. Tento program tiež ponúka príležitosti pre získanie praktických skúseností a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú kariéru v oblasti IT.

Prečo je to príklad dobrej praxe? Pretože je to pokrokové vzdelávanie
s pridanou hodnotou

Deutsche Telekom je prvou spoločnosťou z oblasti IKT, ktorá na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie. Spoločne s učiteľmi a odborníkmi z Deutsche Telekom IT Solutions vytvorili úspešný model vzdelávania, ktorý je vzorom aj pre iné firmy pôsobiace v duálnom vzdelávaní. V roku 2022 duálne vzdelávali 81 študentov v troch ročníkoch.

Duálne vzdelávanie v Deutsche Telekom IT Solutions poskytuje študentom jednu z najväčších výhod – ich expertov – interných lektorov, ktorí so študentmi zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti. Vďaka testovacím prostrediam a vysokej odbornosti interných lektorov študentom umožňuje simulovať prácu v reálnom pracovnom prostredí.

Kombinácia expertov a testovacieho prostredia zaručuje pokrokové vzdelávanie. Absolventi sú pripravení efektívne pracovať hneď po ukončení štúdia. Dualisti už počas štúdia dokonale poznajú firemnú kultúru a sú plnohodnotnou súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions.

157

úspešných absolventov s titulom DIS

20

interných lektorov – z toho 16 certifikovaných inštruktorov (4 DSIHK cert. a 12 SOPK certifikácia)

120

držiteľov medzinárodného certifikátu odbornej spôsobilosti Fachinformatiker

116

zamestnaných absolventov duálneho vzdelávania v DTITS

Viac na stránke: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať