AjTy v IT

11. januára 2023

Aj Ty v IT je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý by mohol pomôcť zvýšiť zastúpenie žien v IT sektore. Ich iniciatíva búra stereotypy a motivuje dievčatá a ženy k záujmu o informačné technológie. Venujú sa vzdelávaniu a rozvíjaniu zručností, a tým pomáhajú budovať silnú a perspektívnu generáciu IT profesionálov.

S ich komunitou a programami majú dievčatá a ženy príležitosť spoznať IT od jeho základov a rozvíjať svoje zručnosti, čo môže viesť k záujmu o kariéru v oblasti IT. Činnosť združenia má pozitívny vplyv na budúcnosť IT sektora, keďže sa podporuje väčšia diverzita, čo vedie k rôznorodejším riešeniam a inováciám.

Aj Ty v IT je ukážkou toho, ako môže občianske združenie svojou činnosťou prispieť k zlepšeniu stavu v určitej oblasti a ovplyvniť spoločnosť k lepšiemu. Ich aktivita by mala byť inšpiráciou pre ďalšie podobné iniciatívy, aby sa zvýšilo zastúpenie žien v IT sektore a aby tento sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu.

Viac o AjTy v IT:

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať