COMPANIQ

30. októbra 2022

Tím analytikov a ekonómov spoločnosti Trexima ponúka svojim zákazníkom unikátny produkt CompanIQ, ktorý využíva veľké množstvo dátových zdrojov na syntézu stoviek informácií o ich spoločnosti. Tento produkt pomáha identifikovať silné a slabé stránky zákazníkov a navrhuje kroky, ktoré vedú k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti.

CompanIQ dokáže analyzovať ekonomickú situáciu zákazníka a jej vývoj v kontexte odvetvia a regiónu, ale aj na úrovni ich priamej konkurencie. Produkt ponúka odpovede na rôzne otázky, ako napríklad: Aká je produktivita práce v porovnaní s ostatnými spoločnosťami? Sú investície dostatočné? Aké mzdy by mali byť ponúkané vo zamestnaní? Aké budú personálne potreby v budúcnosti?

dobrým príkladom dobrej praxe, pretože spoločnosť Trexima ponúka svojim zákazníkom jedinečný produkt CompanIQ, ktorý využíva veľké množstvo dátových zdrojov na syntetizovanie stoviek informácií o zákazníkovej spoločnosti do analytických záverov. Tento produkt umožňuje zákazníkom identifikovať silné a slabé stránky svojej spoločnosti a prijať kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti. Okrem toho, spoločnosť Trexima sa zameriava nielen na analýzu ekonomickej situácie zákazníkovej spoločnosti v kontexte odvetvia a regiónu, ale aj na úrovni priamej konkurencie vyrábajúcej rovnaké produkty.

Tento príklad tiež ukazuje, že spoločnosť Trexima si zakladá na tom, aby jej zákazníci boli spokojní a poskytuje im nielen komplexnú štúdiu a manažérske zhrnutie kľúčových zistení, ale aj prezentačný plagát, interpretáciu výsledkov a dátový súbor s údajmi zo štúdie. Zákazník tiež môže dohodnúť nezáväzný a bezplatný rozhovor s expertom spoločnosti Trexima, ktorý mu o produkte povie viac.

Celkovo teda tento príklad ukazuje, že spoločnosť Trexima ponúka svojim zákazníkom hodnotu a kvalitu, venuje sa im osobne a poskytuje im kompletné riešenie na zlepšenie ich ekonomickej situácie a konkurencieschopnosti.

Viac o produkte: https://www.trexima.sk/portfolio/companiq/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Veľké dáta


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia
  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Organizácia

Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať