LEGOBOT

10. januára 2023

Súťaž LegoBot je vynikajúcim príkladom dobrej praxe, ktorá pomáha rozvíjať záujem o techniku a programovanie u žiakov základných škôl. Táto súťaž poskytuje príležitosť pre žiakov prejaviť svoje schopnosti a kreativitu v konštruovaní a programovaní robotov z Lego stavebníc. Súťaž je rozdelená do štyroch disciplín, ktoré pokrývajú rôzne oblasti techniky a programovania.

Disciplína EduBot je zameraná na vytváranie robotických učebných pomôcok, čo pomáha rozvíjať schopnosti a kreativitu žiakov. Táto disciplína je veľmi kreatívna a náročná, pretože žiaci musia vytvoriť zariadenia, ktoré demonštrujú rôzne fyzikálne zákony a princípy.

Disciplína RescueBot je obľúbenou disciplínou medzi súťažiacimi a zahŕňa autonómne riadenie robota v bludisku, kde má robot za úlohu vyniesť von kocku. Táto disciplína zvyšuje schopnosti žiakov v programovaní a riešení problémov.

Disciplína PaintBot sa zameriava na tvorbu autonómnych robotov, ktoré kreslia obrázky podľa predlohy. Táto disciplína rozvíja kreativitu žiakov a zvyšuje ich schopnosti v programovaní a využívaní senzorov.

Novinkou tohto ročníka bola disciplína LegoBall, kde žiaci museli vytvoriť robotov, ktoré čo najpresnejšie otočia žiabok a spustia guličku do jamky. Táto disciplína zvyšuje schopnosti žiakov v riešení matematických úloh a rozvíja ich schopnosti v programovaní.

Okrem súťažných disciplín sa konala aj prehliadka školy, kde mali súťažiaci možnosť ukázať svoje odborné učebne a oboznámiť hostí so životom školy. Takéto aktivity zvyšujú sebadôveru a sebavedomie žiakov a pomáhajú rozvíjať ich schopnosti v prezentácii a komunikácii s verejnosťou.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať