LEGOBOT

10. januára 2023

Súťaž LegoBot je vynikajúcim príkladom dobrej praxe, ktorá pomáha rozvíjať záujem o techniku a programovanie u žiakov základných škôl. Táto súťaž poskytuje príležitosť pre žiakov prejaviť svoje schopnosti a kreativitu v konštruovaní a programovaní robotov z Lego stavebníc. Súťaž je rozdelená do štyroch disciplín, ktoré pokrývajú rôzne oblasti techniky a programovania.

V súčasnej dobe je nevyhnutné učiť deti o robotike, pretože táto oblasť zohráva stále významnejšiu úlohu v modernom svete. Robotika nie je len o stavbe a ovládaní robotov, ale ponúka komplexný prístup k vzdelávaniu, ktorý posilňuje dôležité zručnosti a prispieva k celkovému rozvoju detí. Táto disciplína je súčasťou STEM vzdelávania, čo znamená vzdelávanie v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. Deti, ktoré sa učia robotike, získavajú praktické skúsenosti s týmito disciplínami, pripravujúc sa tak na budúce kariérne príležitosti v rýchlo sa meniacom sa technologickom svete.

Učenie detí programovať roboty nie je len o technických zručnostiach, ale poskytuje aj priestor pre rozvoj tvorivosti, inovácií a kritického myslenia. V rámci riešenia problémov a vytvárania robotov deti musia myslieť mimo bežných vzorov a hľadať nové spôsoby, ako dosiahnuť cieľ. Tým sa rozvíja ich schopnosť kriticky mysliet a systematicky riešiť problémy.

Disciplína EduBot je zameraná na vytváranie robotických učebných pomôcok, čo pomáha rozvíjať schopnosti a kreativitu žiakov. Táto disciplína je veľmi kreatívna a náročná, pretože žiaci musia vytvoriť zariadenia, ktoré demonštrujú rôzne fyzikálne zákony a princípy.

Disciplína RescueBot je obľúbenou disciplínou medzi súťažiacimi a zahŕňa autonómne riadenie robota v bludisku, kde má robot za úlohu vyniesť von kocku. Táto disciplína zvyšuje schopnosti žiakov v programovaní a riešení problémov.

Disciplína PaintBot sa zameriava na tvorbu autonómnych robotov, ktoré kreslia obrázky podľa predlohy. Táto disciplína rozvíja kreativitu žiakov a zvyšuje ich schopnosti v programovaní a využívaní senzorov.

Novinkou tohto ročníka bola disciplína LegoBall, kde žiaci museli vytvoriť robotov, ktoré čo najpresnejšie otočia žiabok a spustia guličku do jamky. Táto disciplína zvyšuje schopnosti žiakov v riešení matematických úloh a rozvíja ich schopnosti v programovaní.

Učenie detí robotike umožňuje aj praktickú aplikáciu teoretických vedomostí, čím vidia, ako matematické a vedecké zručnosti môžu byť uplatnené v reálnom svete. Okrem technických zručností rozvíja robotika aj tzv. “soft skills” alebo mäkké zručnosti, vrátane tímovej spolupráce, komunikácie a riešenia konfliktov. Tieto zručnosti sú dôležité v každom aspekte života a pracovného prostredia.

Žijeme v dobe, kedy digitálne technológie zohrávajú stále väčšiu úlohu, a učenie detí o robotike ich pripravuje na aktívnu účasť v digitálnom svete. Tento prístup podporuje rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a praktických zručností potrebných pre budúce generácie. Celkovo je učenie detí robotike nielen investíciou do technologickej budúcnosti, ale aj do celkového rozvoja a pripravenosti na výzvy moderného sveta. Učenie detí o robotike je ešte viac zábavné a prístupné prostredníctvom stavebníc, ako napríklad LEGO. Tieto stavebnice umožňujú deťom prakticky aplikovať svoje znalosti a tvoriť vlastné funkčné roboty. Sú navrhnuté s jednoduchými modulmi a senzormi, ktoré deti môžu snadno zostaviť a programovať. Táto interaktívna a hmatateľná metóda učenia umožňuje deťom experimentovať, testovať svoje nápady a vidieť okamžité výsledky. Stavebnice prepojujú teóriu s praktickým uplatnením, čím poskytujú efektívny a zábavný spôsob, ako deti učiť programovať a porozumieť základom robotiky.

Okrem súťažných disciplín sa konala aj prehliadka školy, kde mali súťažiaci možnosť ukázať svoje odborné učebne a oboznámiť hostí so životom školy. Takéto aktivity zvyšujú sebadôveru a sebavedomie žiakov a pomáhajú rozvíjať ich schopnosti v prezentácii a komunikácii s verejnosťou.

Start date


End date


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Miestna iniciatíva


Type of Funding

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať