Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa škola umiestňuje dlhodobo v prvej trojke rebríčka hodnotenia odborných škôl v rámci Slovenska. V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika a informačné a sieťové technológie. Spolupracujeme s rôznymi profesijnými zoskupeniami a mnohými firmami v oblasti IT a elektrotechniky, čo nám umožňuje poskytovať študentom najvyššiu pridanú hodnotu. Študenti školy dosahujú vynikajúce výsledky na celoštátnych, ale aj medzinárodných odborných a prírodovedných súťažiach. V meraniach NÚCEM pravidelne dosahujeme popredné priečky v rámci externej časti maturitnej skúšky. Môžeme byť hrdí na vyše desať tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobré uplatnenie v praxi.

https://www.spse-po.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined