Adresa

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1
080 47 Prešov

Kontakt

E:   

W: https://www.spse-po.sk

Záväzky:

Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 26 Elektrotechnika zameraná na technológie 2020+ ako priemyselná informatika, elektroenergetika a počítačové systémy a to implementáciou nových technológií zameraných na IOT, digitalizáciu a Industry 4.0

Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT zameraná na technológie 2020+ implementáciou nových technológií zameraných na webové a mobilné technológie, softvérový development, spracovanie big data a kybernetickej bezpečnosti.

Sieťovanie SPŠE so ZŠ pre zvýšenie záujmu o štúdium technických, informatických a prírodovedných odborov na SPŠE Prešov usporiadaním krátkodobých aktivít – súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ.