Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa škola umiestňuje dlhodobo v prvej trojke rebríčka hodnotenia odborných škôl v rámci Slovenska. V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika a informačné a sieťové technológie. Spolupracujeme s rôznymi profesijnými zoskupeniami a mnohými firmami v oblasti IT a elektrotechniky, čo nám umožňuje poskytovať študentom najvyššiu pridanú hodnotu. Študenti školy dosahujú vynikajúce výsledky na celoštátnych, ale aj medzinárodných odborných a prírodovedných súťažiach. V meraniach NÚCEM pravidelne dosahujeme popredné priečky v rámci externej časti maturitnej skúšky. Môžeme byť hrdí na vyše desať tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobré uplatnenie v praxi.

https://www.spse-po.sk

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined