Dátové centrum obcí a miest

30. januára 2023

Dátové centrum obcí a miest, v skratke DCOM, je nadrezortný informačný systém pre samosprávu. Využíva ho približne 70 % obcí a miest. Ponúka nielen elektronické služby, ale aj desať integrácií na ostatné registre a databázy verejnej správy a zároveň aj prepojenie na pôvodný informačný systém samospráv. Vďaka tomu zahŕňa celú agendu, vyplývajúcu z originálnych kompetencií samospráv.

Viac o projekte: https://www.dcom.sk/preco-dcom

Obce a mestá využívajúce DCOM tak nielenže plnia všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o eGovernmente, či zákona proti byrokracii, ale svojim občanom poskytujú na Slovensku bezkonkurenčný rozsah a kvalitu elektronických služieb. Ide napríklad o inteligentné formuláre, v ktorých nie je potrebné zbytočne zadávať mnohé údaje manuálne. Formulár si ich totiž natiahne sám z príslušnej databázy, na ktorú je DCOM integrovaný. Z tohto faktu zároveň ťažia aj zamestnanci úradov, pre ktorých odpadá množstvo administratívy spojenej s vyhľadávaním a vypĺňaním údajov do príslušných podaní.

Tieto, ale aj mnohé iné funkcionality robia z DCOM jednoznačného lídra na poli informačných systémov, ktoré sú mestám a obciam k dispozícii. Šetrí tak čas občanov a zamestnancov obcí, zvyšuje efektívnosť procesov, prináša samosprávam úspory a odbremeňuje ich od množstva administratívnych povinností.

Združenie DEUS, ktoré informačný systém DCOM prevádzkuje, sleduje príslušnú legislatívu, implementuje potrebné zmeny, dbá o jeho súlad s GDPR, obciam zabezpečuje vydávanie kvalifikovaných elektronických pečatí a mnoho iných služieb.

DCOM nie je komerčný produkt, ale nadrezortný informačný systém ukotvený priamo v Zákone o eGovernmente. Preto ho nie je potrebné verejne obstarávať ani platiť za jeho implementáciu.

Čo získa samospráva

 • Úspora financií – mesto/obec neplatí za implementáciu, iba za prevádzku systému. V cene sú automaticky aj aktualizácie IS DCOM a pridávanie a vylepšovanie funkcionalít systému.
 • Hardvérové vybavenie – vďaka projektu DCOM získavajú obce značkové osobné počítače a notebooky vhodné na výkon administratívnej činnosti a tiež potrebné softvérové vybavenie (Microsoft Office, antivírusový program, licencie, mailové schránky a webové stránky v prípade záujmu). 
 • Automatizácia procesov – znamená postupné zlepšenie úrovne pracovného komfortu zamestnancov úradov samosprávy. Mnohé úkony, ktoré dnes musia vykonávať manuálne a údaje, ktoré je potrebné prácne hľadať a overovať, zrealizuje informačný systém DCOM automaticky.
 • Vyššia transparentnosť úradných procesov a široké možnosti využitia štatistických údajov zo  systému vám umožnia zlepšiť prehľad o správe obce/mesta.

Čo to znamená pre občana

 • zníženie administratívnej záťaže a otravných „papierovačiek“
 • zvýšenie komfortu pri bežnej komunikácii s úradmi
 • zvýšenie transparentnosti – používateľ je priebežne informovaný o stave vybavovania svojej žiadosti
 • zvýšenie kvality a dostupnosti služieb – služby sú dostupné prostredníctvom viacerých kanálov (osobne, internet) a v čase, keď ich občan požaduje (24 hodín denne, 7 dní v týždni)
 • možnosť prispôsobiť služby samosprávy občanom – občania sa už nemusia podriaďovať pri vybavovaní požiadavkám úradov, práve naopak – úrady prispôsobujú organizáciu svojich služieb reálnym potrebám občanov
 • zníženie záťaže životného prostredia z pohľadu odstránenia väčšinovej časti „papierovej“ agendy na úradoch

Aj cez mobilnú aplikáciu

Unikátnou je aj aplikácia mID, ktorá ako jediná na Slovensku ponúka občanom možnosť využiť elektronické služby mesta a obce priamo z mobilu. Bez problémov sa tak dostanú k výrubu dane, registrácii psa, či požiadanie o zbernú nádobu na komunálny odpad. Viac o mID sa dozviete na www.vybavzmobilu.sk.

Start date

End date

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

 • Stredné
 • Pokročilý

Geographic Scope - Country

 • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Type of Funding

Verejné

Audio

Documents

Still image

Video

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať