Akadémia programovania

5. januára 2023

Príkladom dobrej praxe je aj projekt Microsoft Česká a Slovenská republika – Akadémia programovania, ktorý realizuje organizácia Aj Ty v IT . Projekt má za cieľ zvýšiť záujem dievčat o IT veku od 13 do 16 rokov a podporiť ich tvorivosť v oblasti programovania. Projekt vyškolí desiatky učiteľov na celom Slovensku, ktorí budú následne viesť skupiny dievčat ku kreatívnemu programovaniu počas 10 vyučovacích hodín na základných a stredných školách a IT kluboch. Učitelia budú používať malé zariadenia „micro:bit“ pri výučbe tzv. „fyzického programovania“. Projekt podporuje tvorivosť a nové nápady dievčat, aby si uvedomili kreatívny rozmer IT a jeho prepojenie s každodenným životom. Projekt spolupracuje s školami, ktoré majú záujem podporovať dievčatá v oblasti IT vzdelávania.

Projekt Akadémia programovania prezentuje inovatívny prístup k podpore záujmu o IT medzi študentkami vo veku od 13 do 16 rokov na Slovensku. Jeho cieľom je nielen zvýšiť počet dievčat, ktoré sa rozhodnú pre štúdium IT, ale aj podporiť ich tvorivú stránku a zlepšiť ich sebavedomie. Tento projekt ukazuje, že podpora žien v IT sektore nie je iba otázkou spravodlivosti, ale aj otázkou budúcnosti – v dnešnej dobe, keď sú technológie stále dôležitejšie, je dôležité zabezpečiť, aby boli výsledky inovácií a výskumu relevantné pre celé spektrum spoločnosti. Projekt Akadémia programovania ukazuje, že súčasná generácia má možnosť podporiť a rozvíjať nové talenty v IT priemysle, ktoré by mohli priniesť veľké zlepšenia pre celé spoločenstvo.

Viac o akadémii: https://akademiaprogramovania.sk/o-akademii-programovania/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Typ financovania

Súkromný


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať