JUNIOR AKADÉMIA PRE ŽIAKOV ZŠ

12. februára 2023

JUNIOR akadémia SPŠE je skvelým príkladom dobrej praxe, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre podobné iniciatívy. Táto akadémia ponúka žiakom základných škôl možnosť rozšíriť svoje technické znalosti a zručnosti v oblastiach, ktoré sú pre dnešný trh práce veľmi dôležité. Ponúkané kurzy sú zamerané na programovanie, elektroniku, LEGOroboty a 3D tlač, čo sú oblasti, ktoré majú veľký potenciál a sú veľmi zaujímavé pre mladých ľudí.

V dnešnej technologicky orientovanej spoločnosti je kľúčové, aby deti získavali základné znalosti z oblastí programovania, elektroniky a robotiky. Tieto disciplíny nie sú len o technických zručnostiach, ale poskytujú komplexné vzdelávanie, ktoré formuje kritické myslenie, riešenie problémov a kreativitu. Učiť deti programovať, pracovať s elektronikou a vytvárať roboty má množstvo dôležitých výhod.

Programovanie, elektronika a robotika sú kľúčovými súčasťami STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika) vzdelávania. Získavanie týchto zručností u detí je investíciou do ich budúcej kariéry, kde bude technologická gramotnosť nevyhnutná. Tieto oblasti umožňujú deťom nielen rozvíjať technické znalosti, ale aj rozvíjať komplexné zručnosti potrebné v dnešnom konkurenčnom svete.

Učenie detí programovať podporuje rozvoj logického myslenia. Proces tvorby a sledovania kódu vyžaduje systematický prístup a analytické schopnosti. Deti sa učia identifikovať vzory, riešiť problémy a vyvíjať kritické myslenie, ktoré sa aplikuje nielen v technických odvetviach, ale v každej sfére života.

Kurzy sú navrhnuté tak, aby boli prístupné pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí už majú nejaké predchádzajúce skúsenosti v daných oblastiach. Stretnutia sú organizované v prostredí SPŠE, kde sú k dispozícii kvalifikovaní lektori, ktorí sú schopní poskytnúť účastníkom potrebnú podporu a odborné znalosti.

JUNIOR akadémia SPŠE je veľmi dobre premyslená iniciatíva, ktorá môže pomôcť riešiť nedostatok technicky vzdelaných odborníkov a zároveň poskytovať žiakom základných škôl zaujímavú a perspektívnu alternatívu k humanitnému štúdiu. Akadémia je otvorená pre každého, kto má záujem o techniku a chce sa naučiť niečo nové a užitočné. V prípade záujmu o registráciu alebo získanie ďalších informácií je možné kontaktovať organizátorov kurzu, ktorí ochotne poskytnú všetky potrebné informácie.

Celkovo učenie detí programovanie, elektroniku a robotiku nielen pripravuje budúce generácie na technologickú éru, ale poskytuje im nástroje na rast a rozvoj v širokej škále odvetví. Tieto zručnosti sú nielen výhodné v profesionálnom živote, ale aj nevyhnutné pre ich osobný a kognitívny rozvoj.

Akadémia je neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je mládež nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia.

Viac o akadémii:

Myšlienka založiť JUNIOR akadémiu SPŠE vznikla ako reakcia na signály z  priemyselnej praxe o nedostatku technicky vzdelaných odborníkov a tiež na obecný trend mladej generácie uprednostňovať humanitné štúdium, čo nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce.

V súčasnosti sa SPŠE snaží zvýšiť záujem o štúdium technických a prírodovedných odborov usporiadaním súťaží pre žiakov ZŠ. Tieto aktivity sa stretávajú s kladnou odozvou, pričom účastníci prejavujú záujem aj o dlhodobejšie aktivity – možno celoročne. Práve preto vznikol projekt s názvom JUNIOR akadémia.

Akadémia je neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je mládež nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia.

Kurzy budú pozostávať z 8 dvojhodinových stretnutí (celkovo 16 hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE a budú prebiehať v období november 2023 až jún 2024.

Podmienkou otvorenia kurzu je jeho naplnenie desiatimi záujemcami. Viac informácii o kurze získate pri výbere jednotlivých kurzov. Prihlasovanie sa deje výhradne elektronickou formou. O stave vášho prihlásenia budete priebežne informovaní prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri prihlasovaní.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať